Industrial Division z dotacją na zakup nowych lokomotyw wielosystemowych

Industrial Division z dotacją na zakup nowych lokomotyw wielosystemowych

06 listopada 2018 | Źródło: Industrial Division
PODZIEL SIĘ

Firma Industrial Division z Wrocławia operator wynajmu pojazdów szynowych, została beneficjentem środków z konkursu organizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na zakup nowych lokomotyw wielosystemowych do transportu intermodalnego.

Fot. Cargounit

Projekt Industrial Division, właściciela marek Cargounit i Powerunit został wysoko oceniony, otrzymując aż 31 punktów na 32 możliwe do zdobycia. Dzięki temu firma pozyskała 48,5 mln PLN dotacji, do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych projektu, na zakup nowych wielosystemowych lokomotyw do transportu intermodalnego.

– Pozyskane dofinansowanie pozwoli nam na zakup kolejnych pięciu nowoczesnych lokomotyw. W założeniu mają one umożliwić przewoźnikom intermodalnym obsługę europejskich korytarzy transportowych. Trzy lokomotywy będą przeznaczone dla korytarza Północ-Południe, a dwie korytarza Wschód-Zachód. Cały czas rozwijamy naszą flotę pojazdów szynowych – komentuje Piotr Ignasiak, prezes zarządu Cargounit.

Celem konkursu Rozwój Transportu Morskiego, Śródlądowych Dróg Wodnych i Połączeń Multimodalnych, organizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), jest dofinansowanie podmiotów w ramach działania OŚ Priorytetowa III, tak aby wydatnie zwiększyć rozwój sieci drogowej TEN – T i samego transportu multimodalnego.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych istnieje od 2007 r. Kompleksowo wspiera Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich (Wieloletnie Ramy Finansowe 2007–2013 oraz 20140–2020) oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Celem Centrum jest racjonalne i efektywne wykorzystanie do 2023 roku wszystkich środki UE przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych.

PODZIEL SIĘ