Koleje samorządowe współpracują z Brytyjczykami

Koleje samorządowe współpracują z Brytyjczykami

09 listopada 2018 | Źródło: Ambasada Brytyjska
PODZIEL SIĘ

Ambasada Brytyjska w Warszawie i Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podpisali list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy.

Fot. Ambasada Brytyjska

List, którego założeniem jest pogłębianie relacji i bardziej sformalizowana współpraca pomiędzy dwoma stronami został podpisany w piątek, 9 listopada 2018 r. przez Ambasadora Jonathana Knotta i przewodniczącego Związku, Dariusza Grajdę.

List jest następstwem rozpoczętej współpracy pomiędzy Ambasadą i członkami Związku – jedenastoma lokalnymi przewoźnikami kolejowymi z różnych regionów Polski. Jego głównym celem jest wzmacnianie kooperacji na wielu polach, w tym zamówień publicznych, informacji pasażerskich, systemów sprzedaży biletów, bezpieczeństwa oraz taboru kolejowego.

Treść listu:

Doceniając dotychczasową współpracę pomiędzy partnerami na rzecz rozwoju transportu kolejowego w Wielkiej Brytanii i Polsce, Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie oraz Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podpisują list intencyjny o zacieśnieniu wzajemnych relacji.

Poprzez podpisanie niniejszego listu intencyjnego Partnerzy deklarują gotowość do współpracy w zakresie wymiany brytyjskich i polskich doświadczeń i najlepszych praktyk w sektorze kolejowym, udziału we wspólnych spotkaniach, konferencjach oraz wizytach studyjnych.”

Przy okazji podpisania listu Ambasador Knott pochwalił współpracę pomiędzy Polską i Wielką Brytanią w sektorze kolejowym. – Dzisiaj mamy okazję świętować silną relację łączącą oba kraje. Ten list intencyjny demonstruje, że jesteśmy zdeterminowani wspierać sektory kolejowe w naszych krajach w celu zawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy nimi – powiedział Knott.

Według Dariusza Grajdy brytyjska kolej jest dobrym przykładem do naśladowania. –Chcielibyśmy zwiększyć poziom naszej kooperacji i wymiany doświadczeniami. Szukajmy tego co nas łączy, abyśmy mogli zbudować lepszą przyszłość – dodał prezes ZSPK.

W dniach 4-6 grudnia 2018 r. reprezentanci polskich spółek i związków kolejowych wezmą udział w wizycie studyjnej w Wielkiej Brytanii. Jej celem wizyty jest zapoznanie kolejarzy z zintegrowanymi systemami sprzedaży biletów oraz informacji pasażerskich.

PODZIEL SIĘ