Andrzej Pawłowski członkiem zarządu CTL Logistics

Andrzej Pawłowski członkiem zarządu CTL Logistics

19 listopada 2018 | Źródło: CTL Logistics
PODZIEL SIĘ

Rada nadzorcza CTL Logistics przyjęła rezygnację z funkcji członka zarządu Artura Borowicza, jednocześnie powołując na to stanowisko Andrzeja Pawłowskiego, prezesa spółki CTL Północ.

Fot. CTL Logistics

Artur Borowicz przez ostatni rok był odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu reorganizacji spółki w obszarze kolejowym. Powołany na stanowisko członka zarządu oraz dyrektora ds. operacji i eksploatacji Andrzej Pawłowski jest związany z Grupą CTL Logistics od roku. Będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie pionu operacji w pełnym zakresie jego działalności.

Pawłowski jest absolwentem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy w specjalności „Ruch i przewozy kolejowe”. Dodatkowo ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Uzyskał również tytuł MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim.

Nowy członek zarządu CTL Logistics od początku swojej kariery zawodowej związany jest z koleją. W 1985 roku podjął pracę w PKP rozpoczynając od stanowiska Nastawniczego. Następnie pełnił obowiązki Dyżurnego Ruchu, Dyspozytora i Zastępcy Naczelnika Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku. W latach 2006-2009 był Zastępcą Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych a w latach 2009-2011 Dyrektorem Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. Nadzorował pracę eksploatacyjną kolei, tworzenie rozkładów jazdy oraz zarządzał zespołem ponad 800 pracowników. W latach 2011-2016 pełnił rolę Członka Zarządu i Dyrektora ds. Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu  i Dyrektora ds. Eksploatacji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Od listopada 2017 roku wspiera Zarząd Grupy CTL Logistics swoim doświadczeniem i kompetencjami w rozwoju organizacji, a także jest prezesem w CTL Północ.

Od dnia 19 listopada 2018 roku, zarząd CTL Logistics  pracuje w następującym składzie:

Grzegorz Bogacki - CEO, dyrektor zarządzający

Grzegorz Kuś - członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju

Andrzej Pawłowski - członek zarządu, dyrektor ds. operacji i eksploatacji

Marek Tymkiewicz – członek zarządu,  dyrektor finansowy

PODZIEL SIĘ