Fundacja Pomocy Transportowcom uczciła 100-lecie Niepodległości

Fundacja Pomocy Transportowcom uczciła 100-lecie Niepodległości

20 listopada 2018 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Członkowie, założyciele i wolontariusze Fundacji Pomocy Transportowcom spotkali się z okazji 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także zbliżającego się Święta Kolejarza. Zebrani wspominali zmarłego niedawno Jana Tymoszuka, wiceprezesa Fundacji.

Fot. Kurier Kolejowy

Fundacja Pomocy Transportowcom prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym oraz rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wspierając je w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Ponadto, działa na rzecz wyrównywania szans społecznych oraz ochrony i promocji zdrowia.

We wtorek 20 listopada odbyło się spotkanie członków, założycieli i wolontariuszy Fundacji. Okazją do niego było 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także zbliżające się Święto Kolejarza. Zebrani uczcili pamięć zmarłego niedawno Jana Tymoszuka, wiceprezesa Fundacji, wieloletniego pracownika PKP (był m.in. Naczelnym Dyrektorem Przewozów D.G. PKP S.A.).
 
Podczas spotkania głos zabrali: prezes organizacji, Barbara Maria Walczak, Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa, Tadeusz Syryjczyk (były minister transportu) i ks. Ryszard Marciniak, duszpasterz Kolejarzy.

Marian Dziurka, sekretarz Fundacji Pomocy Transportowcom opowiedział uczestnikom spotkania o historii kolei.

Spotkanie było okazją do wręczenia dyplomów dla wolontariuszy działających na rzecz Fundacji.

Fundacja Pomocy Transportowcom jest organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że przekazując 1% swojego podatku można wspomóc zmniejszanie biedy kolejarzy i drogowców. Składając deklarację podatkową wystarczy wpisać KRS 0000022612 i nazwę organizacji. Jednocześnie można wpłacić symboliczną złotówkę na konto Fundacji w Banku Pekao S.A. IV Oddział w Warszawie na rachunek: 77 1240 1053 1111 0000 0463 7718.