Torpol do końca roku zadecyduje o działalności w Norwegii

Torpol do końca roku zadecyduje o działalności w Norwegii

22 listopada 2018 | Źródło: Torpol
PODZIEL SIĘ

Torpol osiągnął 4,7 mln zł zysku netto po trzech kwartałach wobec strat w wysokości odpowiednio 11,7 mln zł i 13,3 mln zł zanotowanych po trzech kwartałach 2017 r. Do końca roku ma też zapaść decyzja w sprawie dalszego funkcjonowania spółki norweskiej.

Fot. Torpol

Backlog Grupy Torpol na koniec trzeciego kwartału 2018 r. wyniósł ponad 2,1 mld zł, a jego średnia rentowność na sprzedaży brutto kształtuje się na poziomie ok. 5%. Wyniki uzyskane w trzecim kwartale br. pozwalają pozytywnie patrzeć na zamknięcie całego 2018 roku. Pomimo trudnej sytuacji spółki zależnej w Norwegii i jej wpływu na wyniki Torpol S.A. i Grupy oraz wciąż niełatwej sytuacji na rynku polskim, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu i determinacji wszystkich pracowników spółki oraz posiadania efektywnego zaplecza sprzętowego uzyskaliśmy w trzecim kwartale niemal 425 mln zł skonsolidowanych przychodów, osiągając przy tym 23,4 mln zł zysku ze sprzedaży brutto, co oznacza, że średnia rentowność portfela realizowanych projektów wyniosła ponad 5% w ostatnim kwartale – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes zarządu Torpol S.A.

Dodał, że czwarty kwartał powinien być na podobnym poziomie. Do końca roku ma też zapaść decyzja w sprawie dalszego funkcjonowania spółki norweskiej.

– Decyzje odnośnie dalszego funkcjonowania Torpol Norge, czyli zbycia aktywów norweskich lub zamknięcia działalności spółki, zapadną w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy rozstrzygnąć ostatecznie kwestię spółki norweskiej do końca tego roku, aby po czwartym kwartale nie miała ona wpływu na wyniki Grupy, jak również spółki matki – powiedział Grabowski.

W całym 2018 roku PKP PLK planują realizację nakładów inwestycyjnych na poziomie 10 mld zł. Krajowy Program Kolejowy obejmuje realizację do 2023 roku około 220 projektów infrastrukturalnych o potencjalnej łącznej wartości ponad 66 mld zł.

– Polski rynek ma bardzo dobre perspektywy na najbliższe lata. Oprócz KPK na uwagę zasługuje rządowy program finansowania kosztów utrzymania sieci kolejowej, którego realizatorem będzie również PKP PLK. Program przewiduje niemal 24 mld zł na lata 2019-2023. Posiadamy odpowiedni potencjał maszynowy, finansowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, aby aktywnie uczestniczyć w tych postępowaniach i pozyskiwać kolejne zamówienia – zapowiedział Grabowski.

Grupa Torpol w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wydała łącznie na inwestycje, głównie rozwojowe, 21,89 mln zł, a cały rok ma zamknąć się kwotą 23,06 mln zł Spółka posiada odpowiednie środki finansowe zabezpieczające realizację posiadanych projektów budowlanych oraz dostęp do limitów kredytowych i gwarancyjnych umożliwiających spółce dalsze ubieganie się o nowe kontrakty.