Prawie 300 osób pracuje w oddziale kolejowym Budimeksu

Prawie 300 osób pracuje w oddziale kolejowym Budimeksu

24 listopada 2018 | Źródło: Budimex
PODZIEL SIĘ

Z okazji Święta Kolejarza firma Budimex podsumowała wykonane i realizowane najważniejsze kontrakty na kolei. Należą do nich prace na LCS Idzikowice, linii Katowice – Kraków, Warszawa – Lublin, LCS Kutno i Poznań - Szczecin.

Fot. Budimex

Budimex specjalizuje się w inwestycjach infrastrukturalnych i jest także generalnym wykonawcą wielu kontaktów kolejowych takich jak modernizacja LCS Iława, łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, czy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

- Branża kolejowa jest ważnym sektorem naszej działalności. Warto podkreślić, że Oddział Kolejowy firmy zatrudnia ok. 300 osób. Specjalizujemy się nie tylko w realizacji projektów z tego sektora, ale również dysponujemy wysokiej klasy sprzętem, który umożliwia nam świadczenie usług najwyższej jakości. W tej chwili to ok. 100 jednostek sprzętu, wśród których są, m.in. lokomotywa, drezyna podbijarka rozjazdowa, podbijarka torowa, zgrzewarka czy wagony – mówi Dariusz Blocher, prezes Budimeksu. – Prowadzimy szeroko zakrojone prace na ważnych odcinkach w całej Polsce. Warto podkreślić, że tylko na linię nr 7 wysyłamy w jednym tygodniu siedem pociągów kruszyw, czyli 20 tys. ton.

Szybsze pociągi w Idzikowicach

Jedną z obecnie prowadzonych inwestycji jest LCS Idzikowice. Wartość umowy to ponad 128 mln zł, a planowany termin ukończenia prac to czerwiec 2020 roku. Obejmują one przebudowę 10 torów, likwidację torów nr 7 i 9, przebudowę na bezstykowe torów nr 31,38 i 40 oraz przedłużenie torów 38, 40 i 11. Powstaną 43 rozjazdy, co sprawi, że składy będą bezpiecznie zmieniać tory. Wymieniona będzie też sieć trakcyjna. Układ stacji zostanie zoptymalizowany, dzięki czemu prędkość pociągów towarowych wzrośnie do 120 km/h, a pasażerskich do 230 km/h przy naciskach do 22,5 tony na oś.

W drugiej połowie 2019 roku do użytku zostanie też oddane Lokalne Centrum Sterowania Kutno, które jest częścią modernizacji jednej z ważniejszych linii, czyli E20 Warszawa-Poznań. Przebudowane zostaną stacje i przystanki, a trasą będą kursować pociągi nawet o długości 750 m., co pozwoli przewozić ciężkie ładunki. Usprawni to także transport przewozów regionalnych i międzyregionalnych.

Zmiany na międzynarodowej trasie

Budimex odpowiada również za trwającą przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 na odcinku Rokietnica-Wronki, która jest częścią modernizacji trasy prowadzącej z Poznania Głównego do stacji Szczecin Dąbie. Prace obejmą układy torowe oraz perony i obiekty inżynieryjne. Wartość inwestycji wynosi ponad 478 mln zł.

Nowe oblicze zyska też odcinek Trzebinia-Krzeszowice na trasie Katowice-Kraków, leżącej na międzynarodowym korytarzu prowadzącym od Niemiec przez Polskę po Ukrainę. W przyszłości pociągi osobowe będą przemieszczać się tędy z prędkości 160 km/h, a towarowe z prędkością 120 km/h. Modernizacja obejmie szlak Trzebinia-Krzeszowice raz układ torowy obu stacji, nawierzchnię torową, sieć trakcyjną, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia Sterowania Ruchem Kolejowym. W ramach inwestycji przebudowane będzie 60 km toru, 110 rozjazdów, 10 peronów oraz 46 obiektów inżynieryjnych, a także perony, obiekty inżynierskie oraz elementy małej infrastruktury. Kontakt prowadzony w konsorcjum z TORPOL-em jest warty ponad 596 mln zł.

Olszamowice, Warszawa i Kraków

Budimex ma w portfolio również kilka znaczących kolejowych realizacji, które niedawno udało się zakończyć. Wśród nich jest warszawska Linia Obwodowa, Stacja Kolejowa Olszamowice, która została oddana do użytku w sierpniu 2018 r. Jest przygotowana pod automatyczne sterowanie bez udziału ludzi i wyposażona, m.in. w monitoring wizyjny, a rozdzielnia posiada automatyczne systemy gaszenia pożaru. Rozbudowana została infrastruktura techniczna stacji, w tym nawierzchnia torowa, rozjazdy, sieć trakcyjna, urządzenia SRK.

Zamontowano także 12 nowoczesnych rozjazdów z ruchomym dziobem krzyżownicy – w takie same wyposażone są linie dużych prędkości, do 250 km/h. To ważna inwestycja, ponieważ pozwala na zwiększenie przepustowości na jednej z bardziej obciążonych linii kolejowych w kraju. To umożliwi wyprzedzanie pociągów towarowych przez ekspresy pasażerskie, pędzące 200 km/h.

W grudniu 2017 roku została otwarta nowa łącznica kolejowa nr 624 Kraków Zabłocie – Kraków Bonarka. Była to bardzo trudna inwestycja, ponieważ wymagała budowy ponad kilometrowej estakady, a trasa przebiegała przez mocno zurbanizowany teren. Przebudowane zostały przystanki osobowe, drogi, odwodnienia układu torowego, sieć trakcyjna, urządzenia elektroenergetyczne, kable kolejowe, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci gazowe.

Dodatkowo projekt obejmował nasadzenie zieleni i roboty rozbiórkowe. Prace były prowadzone bardzo sprawnie, mimo że wymagały utrzymania ruchu samochodowego, pociągowego i tramwajowego. Inwestor, czyli PKP PLK docenił sprawność oraz zaangażowanie Budimeksu. Inwestycja warta ok. 300 mln zł została wyróżniona w konkursie Dzieło Mostowe Roku 2017.

PODZIEL SIĘ