Lombardia inwestuje w 30 hybrydowych zespołów trakcyjnych

Lombardia inwestuje w 30 hybrydowych zespołów trakcyjnych

29 listopada 2018 | Źródło: Stadler
PODZIEL SIĘ

Stadler i FNM zawarły umowę ramową na dostawę hybrydowych składów dla kolei regionalnej. Czas obowiązywania kontraktu to osiem lat, minimalna wielkość zamówienia obejmuje 30, a maksymalna 50 pojazdów. Jednocześnie podpisana została umowa realizacyjna na dostawę pierwszych 30 pociągów. Wartość zamówienia to ponad 190 mln euro.

Fot. Stadler

Stadler wygrał ogłoszony przez FNM w ubiegłym roku przetarg. Podpisana umowa jest oparta na założeniach strategii zakupu nowych pociągów finansowanej w wysokości 1,6 mld euro przez Region Lombardii.

Umowa ramowa z okresem obowiązywania przez osiem lat przewiduje dostarczenie hybrydowych pociągów z napędem spalinowo-elektrycznym, przeznaczonych do ruchu na odcinkach niezelektryfikowanych. Gwarantowana minimalna wielkość zamówienia to 30 pociągów, maksymalna 50. Cena za jeden pojazd wynosi ponad 6,3 mln euro. Umowa ramowa obejmuje również planowe usługi utrzymania na poziomie P1, ponowne uruchomienie pojazdów po aktach wandalizmu oraz po naprawach powypadkowych.

Wraz z zawarciem umowy ramowej spółka córka FNM, FERROVIENORD, podpisała ze Stadlerem pierwszą umowę wykonawczą na dostawę 30 pojazdów, opiewającą na łączną kwotę ponad 190 mln euro. Pierwsze pociągi będą dostarczane w 2021 r.

Podczas opracowywania dokumentacji przetargowej szczególny nacisk położono na wpływ pojazdów na środowisko, jak również na innowacyjne rozwiązania spełniające wysokie wymagania przewoźnika. Napęd pojazdu umieszczony jest w specjalnym module (Power Pack) i zawiera dwa niskoemisyjne silniki spalinowe najnowszej generacji (poziom V z katalizatorem SCR) oraz dwa zestawy baterii.

Dzięki bateriom nowy pociąg będzie kursował na trasach podmiejskich emitując mniej spalin, a na stacjach poziom emisji będzie spadał do zera. Nowe technologie zapewniają lepszą wydajność pojazdów: o 20% większe przyspieszenie skutkujące znacznie krótszym czasem przejazdu. To bardzo korzystne dla Regionu Lombardii, charakteryzującego się bardzo gęstą siecią położonych blisko siebie stacji. Ponadto nowe pociągi będą odzyskiwać energię podczas hamowania i będą miały o 19 % mniejszy nacisk na oś, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania infrastruktury.

W porównaniu z dotychczasową flotą zużycie paliwa zostanie obniżone o 30 procent, co daje szacunkową oszczędność w wysokości 3 mln euro rocznie. Bardzo duże znaczenie ma również mniejsza emisja CO2: - 12 400 ton rocznie (co odpowiada emisji 8 600 samochodów). Umiejscowienie silników w odseparowanym członie w środku pociągu przyczyni się również do zwiększenia komfortu podróży: hałas i wibracje nie będą przenoszone do części pasażerskiej.

Dzięki jeździe w trybie elektrycznym na stacjach znacząco obniży się hałas i emisja zanieczyszczeń. Bardzo wysoki jest również stopień zastosowania materiałów podlegających recyklingowi (współczynnik ponownego wykorzystania wynosi 93 %).

Dwukierunkowe, trójczłonowe pojazdy o długości 66,8 metrów pomieszczą 328 pasażerów, w tym 168 na miejscach siedzących, a ich maksymalna prędkość wyniesie 140 km/h.

Pojazdy będą wyposażone w toaletę, oświetlenie LED, Wi-Fi, gniazdka zasilania 230 V i USB oraz system informacji pasażerskiej. Zabudowany zostanie również system oświetlenia ostrzegawczego, sygnalizującego otwieranie i zamykanie drzwi. Wysuwane stopnie zrównane z poziomem peronu ułatwią wsiadanie i wysiadanie osobom o ograniczonej mobilności. W pojeździe przewidziane są również miejsca na przewóz rowerów.

FNM to pierwsze w pełni zintegrowane przedsiębiorstwo transportu i mobilności w Lombardii. Jest najważniejszym włoskim niepaństwowym inwestorem w tym sektorze. FNM S.p.A. jest spółką akcyjną, notowaną na giełdzie od 1926 r. Większościowym akcjonariuszem jest Region Lombardii, który posiada 57,57 % akcji.

FERROVIENORD, które jest w 100% kontrolowane przez FNM, zarządza włoską siecią kolejową obejmującą 331 km i 124 stacje z pięcioma liniami zlokalizowanymi w prowincjach Mediolan, Brescia, Como, Monza e della Brianza i Novara.

PODZIEL SIĘ