Usługi na rzecz Grupy PKP

Usługi na rzecz Grupy PKP

06 grudnia 2018 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

PKP Informatyka ma w swojej strategii działania na rzecz spółek z Grupy PKP, wspieranie ich w rozwoju technologii, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa systemów – mówi p.o. prezesa PKP Informatyka Jakub Prusik.

Fot. PKP Informatyka

Co jest obecnie priorytetowym projektem dla PKP Informatyka? Czy jest to Bilkom?

Niewątpliwie najwyższy priorytet ma Wspólny Bilet, ale jest on blisko związany z platformą PKP występującą pod marką handlową Bilkom. Nasza firma, wyprzedzając trendy rynkowe, już kilka lat temu rozpoczęła prace nad rozwojem nowoczesnych metod sprzedaży biletów i teraz dążymy do poszerzenia kanałów sprzedaży mobilnej. Bardzo istotnym elementem budowanych przez PKP Informatyka rozwiązań systemowych jest także integracja przewoźników w dziedzinie technologii i metodologii rozliczania zarówno cen za przejazd koleją, jak i prawidłowego obliczania długości tras.

Bardzo poważnie przymierzamy się do rozwoju systemu Bilkom i jego integracji z innymi niekolejowymi przewoźnikami, w tym – świadczącymi usługi przewozowe na tzw. ostatniej mili – programami przewoźników miejskich, taksówek oraz firm świadczących usługi typu „Car sharing”.

Z najwyższym priorytetem traktujemy również prace zlecone przez spółki Grupy PKP, gdzie są ważne elektroniczne dokumenty przewozowe oraz integracja z operatorami kolejowymi z innych Państw.

Jaki jest stan przygotowania informatycznego do wdrożenia wspólnego biletu?

Projekt Wspólny Bilet jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Uruchomienie Wspólnego Biletu jest planowane na 9 grudnia 2018 r. Jak zawsze przy dużych i skomplikowanych projektach obejmujących kilkunastu interesariuszy pojawiają się problemy operacyjne, ale udaje się nam rozwiązywać je na bieżąco i w miarę sprawnie.

Jaka jest strategia działania PKP Informatyka na najbliższe lata?

PKP Informatyka ma w swojej strategii przede wszystkim działania na rzecz spółek z Grupy PKP, wspieranie ich w rozwoju technologii, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa systemów (zarówno operacyjnego, jak i infrastrukturalnego).

W samej Grupie PKP dzieje się tak wiele procesów modernizacyjnych, obejmujących zarówno tabor, jak i systemy informatyczne oraz infrastrukturę kolejową (dworce, stacje przeładunków, rozjazdy, itp.), że obsłużenie samych procesów wewnętrznych w ramach Grupy jest już nie lada wyzwaniem.

Cześć działań i projektów siłą rzeczy wychodzi poza zakres operacyjny Grupy PKP (np. rozwój ostatniej mili w ramach programu „Wspólny Bilet”) i nasza spółka w takich projektach uczestniczy, ale większość kompetencji i zasobów koncentrujemy na wsparciu środowiska informatycznego Grupy PKP.

PODZIEL SIĘ