Rail Freight Forward uruchomiło Pociąg Noego

Rail Freight Forward uruchomiło Pociąg Noego

14 grudnia 2018 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Rail Freight Forward - koalicja firm i federacji kolejowego transportu towarowego z Europy, zobowiązała się podczas konferencji klimatycznej w Katowicach, do pomocy w zmniejszeniu emisji CO2 w sektorze transportowym nawet o 290 mln ton na przestrzeni nadchodzącej dekady.

Fot. Adam Kupniewski

Transport towarowy odpowiada za emisję 275 mln ton CO2 rocznie, co stanowi prawie jedną trzecią łącznej emisji transportu wraz z przewozami pasażerskimi. Można oczekiwać, że przy szacowanym wzroście przewozów towarowych o 30% do 2030 r., wpływ tego sektora na klimat znacznie się zwiększy.

Aby tego uniknąć, koalicja Rail Freight Forward będzie podejmować działania na rzecz zwiększenia udziału kolei w przewozach towarowych z 18% obecnie do 30% w 2030 r. Ponieważ transport kolejowy towarów emituje 9 razy mniej CO2 niż przewóz drogowy, takie przesunięcie ładunków z dróg na tory jest konieczne, jeżeli sektor transportowy ma osiągnąć cele klimatyczne określone w porozumieniu paryskim.

Sygnatariusze zobowiązali się przekształcić swój sektor i stworzyć ofertę innowacyjnego i konkurencyjnego transportu kolejowego, jednocześnie wzywając decydentów politycznych i partnerów do stworzenia niezbędnych warunków zewnętrznych pozwalających na przejście od transportu drogowego do kolejowego.

- Zadanie to jest pilne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że polityka Unii Europejskiej zmierza do tego, aby kolej woziła coraz więcej towarów – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Aby podkreślić zaangażowanie na rzecz ochrony klimatu członkowie koalicji Rail Freight Forward wybrali Gliwice jako miejsce odjazdu Pociągu Noego. Pociąg ten odwiedzi kolejno: Wiedeń (14.01.19), Berlin (24.01.19), Paryż (5.02.19) i Brukselę (20.02.19). W każdym mieście lokalni artyści uliczni stopniowo zamienią pociąg w najdłuższe ruchome dzieło sztuki na świecie, inspirowane najstarszą opowieścią o aktywizmie ekologicznym.

Rail Freight Forward to koalicja europejskich firm z branży kolejowych przewozów towarowych wspierana przez stowarzyszenia branżowe CER, UIC, ERFA i VDV. Obecni do koalicji należą: BLS Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo, GreenCargo, Lineas, LTE Group, Mercitalia, Ost-West Logistik, PKP Cargo, Rail Cargo Group, SBB Cargo, SNCF Logistics, ZSSK Cargo.

PODZIEL SIĘ