Zakończyły się remonty dworców w Jaworze i Strzelinie

Zakończyły się remonty dworców w Jaworze i Strzelinie

24 grudnia 2018 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Od piątku ponownie można skorzystać z dwóch dolnośląskich dworców. Oba budynki zostały poddane gruntownej przebudowie i dostosowano je do współczesnych potrzeb pasażerów. W ramach inwestycji odnowiono poczekalnie, toalety oraz zorganizowano pomieszczenia dla opiekuna z dzieckiem.

Dworzec w Jaworze. Fot. PKP S.A.

Oba dworce dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, wykonano również tablice multisensoryczne i ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Wewnątrz pojawiły się też oznaczenia z alfabecie Braille’a oraz toalety dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Zakres robót w przypadku obu obiektów objął m.in. renowację elewacji, wykonanie instalacji, wymianę poszycia dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowano również teren przed budynkami – pojawiły się miejsca postojowe dla samochodów, a przed dworcem w Jaworze w historycznym miejscu odtworzono fontannę.

Na dworcu w Strzelinie uruchomiono Biuro Obsługi Klienta, w którym można kupić bilet. W budynku jest lokal do wynajęcia np. na bufet. Część powierzchni na obu dworach zagospodarują samorządy.

Wnętrze dworca w Strzelinie.

Nad przebudową obu dworców czuwał wojewódzki konserwator zabytków. Podczas modernizacji budynku w Jaworze odkryte zostały żeliwne słupy, które zdecydowano wyeksponować. Odtworzono również przylegającą do dworca wiatę, a także dwie klatki schodowe i polichromie na ścianach jednej z klatek. Stolarkę okienną i drzwiową wykonano na wzór oryginalnej. Dzięki współpracy z konserwatorem na dworcu w Strzelinie odrestaurowano i zachowano gzymsy w pomieszczeniach archiwum, zachowano także posadzkę i wyeksponowano piec kaflowy. W holu dworca wykonano drewnianą boazerię, a stolarki okienna i drzwiowa zostały wykonane na wzór historyczny.

Modernizację dworca w Jaworze przeprowadziła firma SKB. Koszt inwestycji wyniósł około 13,3 mln zł. Za przebudowę dworca w Strzelinie odpowiadała natomiast firma Berger Bau Polska. Koszt tego zadania wyniósł około 9,8 mln zł. Obie inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych PKP S.A. oraz środków budżetu państwa.

Strzelin i Jawor to kolejne zmodernizowane obiekty na Dolnym Śląsku udostępnione przez PKP S.A. w tym roku. Prace budowlane trwają również na dworcach w Zgorzelcu i Chojnowie. Realizowany program inwestycyjny obejmuje w sumie 17 obiektów w województwie.

PODZIEL SIĘ