Został tylko miesiąc, by złożyć wniosek drogowy

Został tylko miesiąc, by złożyć wniosek drogowy

07 stycznia 2019 | Autor: MAR | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Resort infrastruktury przypomina, że jedynie do 8 lutego 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie dróg samorządowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Fot.GDDKiA

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie kilka obszarów zadań. Po pierwsze na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Po drugie, na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu. I po trzecie, na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.
Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

W  2018 roku dofinansowanie o łącznej wartości 336 mln zł uzyskało 150 jednostek samorządu terytorialnego w tym: 16 województw, na kwotę 40,2 mln zł, 103 powiaty, na kwotę 189,5 mln zł, 31 prezydentów miast na prawach powiatu, na kwotę 106,2 mln zł, prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych - 23 mln zł.

PODZIEL SIĘ