PLK zleciły wykonanie dokumentacji dla trasy Podłęże - Piekiełko

PLK zleciły wykonanie dokumentacji dla trasy Podłęże - Piekiełko

07 stycznia 2019 | Autor: AB | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę za 180 mln zł netto na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Nowa trasa będzie wymagała m.in. budowy 58 km nowych torów kolejowych, 11 tuneli, 8 estakad, 20 mostów, ponad 30 wiaduktów. Realizacja projektu umożliwi przejazd na trasie Kraków – Zakopane w czasie krótszym niż 2 godziny.

Fot.PKP PLK

- Zawarta dzisiaj umowa to niezwykle ważny etap ogromnej inwestycji: budowy nowej linii między Podłężem a Tymbarkiem i Mszaną Dolną oraz modernizacji istniejącej trasy Chabówka – Nowy Sącz. Inwestycja ma znaczenie dla regionu, Polski oraz komunikacji międzynarodowej. Jest kluczowa dla rozwoju regionalnego. Będzie to najdłuższa nowa linia kolejowa w Polsce od kilkudziesięciu lat – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Kontrakt na zlecenie PLK, zrealizuje konsorcjum francusko-polskie w składzie trzech firm, na czele z Egis Rail. To pierwszy z trzech etapów inwestycji dla budowy nowej linii, umownie zwanej „Podłęże – Piekiełko” i modernizacji istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Etap ten obejmuje prace przygotowawcze, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów, niezbędnych pod nowe tory. Wykonawca dokumentacji dostarczy PKP PLK opracowania niezbędne dla przeprowadzenia wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych, m.in.: koncepcję programowo-przestrzenną, projekty budowlane i wykonawcze, decyzje administracyjne. Przygotuje również materiały przetargowe wymagane do ogłoszenia postępowań na roboty budowlane.

Kolejne etapy inwestycji odnoszą się do modernizacji linii kolejowej nr 104 pomiędzy Chabówką a Nowym Sączem oraz budowy nowej trasy, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. - Nowa trasa będzie wymagała m.in. budowy 58 km nowych torów kolejowych, 11 tuneli, 8 estakad, 20 mostów, ponad 30 wiaduktów. Zmodernizowana zostanie 75-km istniejąca linia między Chabówką a Nowym Sączem – ocenia Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK. Ostatecznym efektem przedsięwzięcia będzie zapewnienie lepszych połączeń regionów południowej Małopolski (Tatry, Beskidy, Gorce) z Krakowem i innymi dużymi aglomeracjami, poprzez radykalne skrócenie czasu przejazdu.

Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi przejazd na trasie Kraków – Zakopane w czasie krótszym niż 2 godziny a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej 1 godziny.

Zadanie pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze” ma być realizowane w latach 2018 - 2021. Etap II i III będą realizowane odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27. Wartość inwestycji „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 mld zł.

PODZIEL SIĘ