Jest decyzja środowiskowa dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Jest decyzja środowiskowa dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy

08 stycznia 2019 | Autor: MAR | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał  decyzję środowiskową dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Ząbki do węzła Zakręt. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Szacowana wartość inwestycji to ok. 1,2 mld zł.

Fot.GDDKiA

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 10,2 km, z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Przebiegać ona będzie przez Zielonkę, Warszawę (dzielnice Rembertów i Wesoł​a) oraz Sulejówek. Ponadto przewidziane do realizacji są dwa węzły: Rembertów (na przecięciu z ul. Okuniewską w ciągu DW 637) oraz Poligon na połączeniu z ul. gen. A. Chruściela „Montera” przeznaczony tylko dla potrzeb wojska. Wybudowane zostaną m.in. drogi dojazdowe i obsługujące tereny przyległe, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowie podlegać będą skrzyżowania, w tym z liniami kolejowymi oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. Szacowana wartość inwestycji (dokumentacja, wykupy gruntów, realizacja) to ok. 1,2 mld zł.
Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kolejnym etapem będzie przygotowanie materiałów i ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej. Będzie ona uszczegółowieniem technicznym zapisów wskazanych w decyzji środowiskowej, takich jak np. zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Wykonane zostaną również szczegółowe badania warunków geologicznych.
Planowany harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji:
- I  kwartał 2019 r. ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej
- I kwartał 2021 r. ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy w systemie „projektuj i buduj”
- IV kwartał 2021 r. podpisanie umowy z Wykonawcą na projekt i budowę drogi
- 2023-2025 realizacja robót budowlanych.

 

PODZIEL SIĘ