Strabag rozbuduje Nabrzeże Oliwskie w Porcie Gdańsk

Strabag rozbuduje Nabrzeże Oliwskie w Porcie Gdańsk

10 stycznia 2019 | Źródło: ZMPG
PODZIEL SIĘ

Konsorcjum firm z Grupy Strabag podpisało kontrakt z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk na kompleksową rozbudowę Nabrzeża Oliwskiego. Prace budowlane rozpoczną się w styczniu 2019 r. To kolejny zawarty przez Strabag kontrakt na modernizację polskich portów morskich.

Fot. ZMPG

Przebudowywane nabrzeże podzielone będzie na cztery etapy, na których będą prowadzone prace. Największym wyzwaniem będzie prowadzenie prac na odcinku czynnego nabrzeża, przypadającego na etap 3 i częściowo etap 2, na którym prowadzone są przeładunki statków. Kluczowe w tym przypadku będzie stworzenie szczegółowego harmonogramu realizacji oraz jego bieżące korekty, uwzględniające potrzeby użytkowników nabrzeża.

Niektóre odcinki nabrzeża będą przebudowywane już po raz czwarty od czasu jego powstania. W związku z tym faktyczny stan istniejących konstrukcji w stosunku do założeń przyjętych na etapie projektowania będzie jednym z największych wyzwań.

Łącznie, w tzw. „szczycie budowy” na kontrakcie będzie pracować ok. 150-osobowy zespół złożony z pracowników z dużym doświadczeniem przy realizacji tego typu projektów. Przy realizacji prac hydrotechnicznych wykorzystywany zostanie specjalistyczny sprzęt pływający należący do Strabag, m.in. dźwigi oraz palownice ustawione na pontonach, pontony transportowe o nośności do 500 T i holowniki.

Po przebudowie Nabrzeże Oliwskie będzie bardziej funkcjonalne, co przełoży się również na możliwość obsługi większej liczby typów statków. Modernizacja i przebudowa nabrzeża zwiększy również przepustowość oraz poziom bezpieczeństwa dla manewrujących i cumujących jednostek.

– Budowy hydrotechniczne na takim poziomie to zadanie bardzo skomplikowane, ale jesteśmy przekonani, że cały zespół specjalistów konsorcjum zadba o realizację na najwyższym poziomietłumaczy Marcin Osowski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ds. Infrastruktury.

Nabrzeże Oliwskie. Fot. ZMPG

Waldemar Wójcik, członek zarządu Strabagu, informuje, że spółka ma doświadczenie w obszarze budownictwa hydrotechnicznego oraz dysponujemy nowoczesnymi technologiami, sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą, dzięki której wiedzy i doświadczeniu może budować i modernizować polskie wybrzeże.

Umowa podpisana z ZMPG to już czwarty kontrakt w obszarze budownictwa hydrotechnicznego, jaki Strabag podpisał od października 2018 r. 20 grudnia zawarto umowę na przebudowę Nabrzeża Włoskiego w Porcie Gdynia o wartości ponad 17,61 mln zł brutto. Zakres prac obejmuje przede wszystkim wykonanie nowej konstrukcji podwodnej nabrzeża oraz żelbetowej konstrukcji oczepu na łącznej długości 185 m. ( 125 m Nabrzeże Włoskie, 30 m Nabrzeże XXX Lecia i 30 m Nabrzeże Albańskie). Nabrzeże zostanie wyposażone w nowe urządzenia odbojowe oraz częściowo nowe polery cumownicze.

22 listopada 2018 r. podpisany został kontrakt o wartości ponad 16,5 mln zł brutto na przebudowę Nabrzeża Słowackiego w Porcie Gdynia. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji podwodnej kotwionej dodatkowo kotwami gruntowymi oraz żelbetowej konstrukcji oczepu. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 200 m ( 186 m Nabrzeże Słowackie i 14,06 m kontynuacja Nabrzeża Węgierskiego ). Nabrzeże zostanie wyposażone w ujednolicony system urządzeń odbojowych oraz nowe polery cumownicze.

4 października 2018 r. podpisano umowę na modernizację nabrzeża Holenderskiego w Porcie Gdynia. Kontrakt o wartości 3,7 mln PLN brutto obejmuje prace polegające na remoncie linii odbojowej na 400 m nabrzeża oraz wymianę urządzeń odbojowych.

PODZIEL SIĘ