Świętokrzyskie: budowa obwodnicy Morawicy rusza wiosną

Świętokrzyskie: budowa obwodnicy Morawicy rusza wiosną

15 stycznia 2019 | Autor: MAR | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Pierwsze prace przygotowawcze polegające na wycince drzew pod budowę obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 rusza na początku lutego. Trwa opracowywanie optymalizacji projektowych dla I etapu inwestycji. Rozpoczęcie robót zasadniczych planowane jest w okresie wiosenno-letnim. Najwcześniej w drugim kwartale br.

Fot. GDDKiA

GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą realizację inwestycji w systemie "projektuj i buduj" w ubiegłym roku. Nowa droga poprawi sytuację na odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów, który obciążony jest zarówno ruchem lokalnym podmiejskim, jak i tranzytowym ciężkim. W ramach pierwszego etapu inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku o długości 4,2 km od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy.
Aktualnie wykonawca pracuje nad zoptymalizowaniem istniejącego projektu inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem elementów wynikających ze zmian przepisów w ostatnich latach np. dotyczących ekranów akustycznych czy barier. Na początku lutego zapowiada pierwsze prace nad przygotowaniem terenu inwestycji, wynikające z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli wycinkę drzew. Kolejne roboty w terenie planowane są po zakończeniu niezbędnych optymalizacji projektowych w drugim kwartale br. Wykonawca planuje ich rozpoczęcie od przebudowy istniejących mediów.

PODZIEL SIĘ