Generalny Dyrektor Dróg przeciw podwyżkom cen za przejazd autostradą A4

Generalny Dyrektor Dróg przeciw podwyżkom cen za przejazd autostradą A4

16 stycznia 2019 | Autor: MAR | Źródło: GDDKiA, Stalexport Autostrady
PODZIEL SIĘ

Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków, zamierza od 1 marca podnieść stawki opłat za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony. Generalny Dyrektor DKiA jest przeciwko podwyżce i po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza zwrócił się z prośbą o rezygnację z niej. W ocenie GDDKiA wzrost stawek opłat jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy.

Fot. GDDKiA

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z Umowy Koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat o ile mieszczą się one w zakresie przewidzianym w umowie. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o ponowne przeanalizowanie tej sprawy.
W trzech kwartałach 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46064 pojazdów i był o 5,3% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2017 (43749 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 252 mln zł, co stanowiło wzrost o 6,0% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (237,7 mln zł).
W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 36785 pojazdów w trzech kwartałach 2017 roku do 38828 pojazdów w trzech kwartałach 2018 roku (o 5,6%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 169,5 mln zł, czyli wzrosły o 5,4% w stosunku do trzech kwartałów 2017 roku (160,8 mln).
Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 3,9%, tj. z 6964 pojazdów w trzech kwartałach 2017 roku do 7236 pojazdów w trzech kwartałach 2018 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 82,485 mln zł, czyli wzrosły o 7,2% w stosunku do trzech kwartałów 2017 roku (76,9 mln zł). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2017 roku (z 16,5 zł na 18 złi z 26,5 zł na 30 zł) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).