KSZR na drogach krajowych odblokowany

KSZR na drogach krajowych odblokowany

21 stycznia 2019 | Autor: MAR | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Przetarg na „serce” Krajowego Sytemu Zarządzania Ruchem może ponownie ruszyć. Teraz czas na kolejne etapy postępowania prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Za miesiąc otwarcie ofert.

Fot. GDDKiA

16 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej z odwołania spółki Kapsch Telematic Services sp. z o.o. oraz przystępujących po stronie odwołującego sześciu innych firm (w porządku alfabetycznym) -  Aldesa Polska Services Sp. z o.o., Politraffic Sp. z o.o., Siemens Mobility Sp. z o.o., Sprint S.A., Techsource Sp. z o.o. oraz Wasko S.A.
Odwołanie dotyczyło postępowania przetargowego na Centralny Projekt Wdrożeniowy - Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Podczas posiedzenia odwołanie zostało wycofane, co oznacza formalne zakończenie postępowania z odwołania ww. spółek. Nic nie stoi już na przeszkodzie, by 20 lutego br. otworzyć oferty wykonawców zainteresowanych realizacją.
Wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego będzie miał za zadanie wdrożenie elementów sprzętowych, informatycznych oraz budowlanych dla całości systemu, jak również wyposażenie dróg A2 i S7 na obszarze warszawskiego Oddziału GDDKiA w infrastrukturę przydrożną. W ramach siedmioletniej umowy wykona testy oraz integrację systemów, a następnie będzie wspierał, utrzymywał i rozwijał system w ramach projektu KSZRD E1.

PODZIEL SIĘ