Grupa Kapitałowa OT Logistics prognozuje dobry rok

Grupa Kapitałowa OT Logistics prognozuje dobry rok

29 stycznia 2019 | Autor: RD | Źródło: OT Logistics
PODZIEL SIĘ

Terminale morskie Grupy Kapitałowej OT Logistics, największego operatora portowego w Polsce i lidera w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, korzystają z dobrej koniunktury na przeładunki portowe, wspieranej przez szybki wzrost gospodarczy kraju. Grupa spodziewa się, że korzystne warunki rynkowe oraz rozwijanie współpracy z dotychczasowymi kontrahentam i w zakresie obsługi przeładunku i transportu węgla pozwolą na kontynuację wzrostu masy przeładowanych towarów w 2019 r.

Fot. OT Logistics

- Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku ładunków masowych oraz rozwój współpracy w zakresie przeładunku i transportu węgla z naszym i dotychczasowymi kontrahentami powinny pozwolić portom OT Logistics na zwiększenie wolumenu przeładunków w tym roku. Cieszymy się, że wraz z nowym rokiem dla naszych terminali otworzyły się nowe możliwości, które pozwalają na jeszcze efektywniejsze wykorzystywanie ich potencjału. Udowodniliśmy naszym kontrahentom, że jesteśmy sprawdzonym partnerem, co skutkuje zwiększaniem zakresu naszej współpracy – powiedział Daniel Ryczek, członek zarządu OT Logistics S.A. - Mamy również nadzieję, że w 2019 roku odwróci się negatywny trend na rynku agro, pozwalając naszym portom na pełne wykorzystanie potencjału inwestycji poczynionych w ostatnich latach oraz na powrót do wzrostów w tym segmencie – dodaje Daniel Ryczek.
Według danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeładunki w polskich portach morskich wzrosły w ubiegłym roku o ok. 16 % r/r do ponad 101 mln ton, głównie za sprawą towarów masowych oraz kontenerów. Polskie terminale portowe grupy OT Logistics, OT Port Gdynia i OT Port Świnoujście, również korzystają ze zwiększonego popytu na przeładunek ładunków masowych, a także wyrobów stalowych czy chemikaliów.
OT Logistics S.A. to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. W 2017 r. Grupa wypracowała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 42,6 mln zł. Akcje OT Logistics od 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. OT Port Świnoujście jest usytuowany u ujścia Świny do Bałtyku OT Port Świnoujście (OTPŚ) to port morski o charakterze uniwersalnym. Port zapewnia obsługę przeładunkową dla szerokiego spektrum towarów masowych i drobnicowych w eksporcie i imporcie, z dowolnego środka transportu lądowego lub wodnego. OTPŚ to największe centrum obsługi towarów masowych na polskim wybrzeżu. Przeładowywane są tu m. in. węgiel, koks, ruda, biomasa, produkty leśne, zboża i nawozy. Spółka ma możliwość obsługi ładunków drobnicowych takich jak stal, kontenery, konstrukcje, ładunki paletyzowane, big bagi i elementy wież wiatrowych.

PODZIEL SIĘ