Podlaskie w zakresie głównych inwestycji stawia na Projektuj i Buduj

Podlaskie w zakresie głównych inwestycji stawia na Projektuj i Buduj

31 stycznia 2019 | Autor: MAR | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Przetargi na przebudowę drogi krajowej nr 63 pomiędzy Zambrowem a Czyżewem, przejście przez Mońki na DK65, czy przez Wysokie Mazowieckie na DK66, wreszcie rozbudowa DK66 na odcinku od Bielska Podlaskiego do miejscowości Połowce przy granicy z Białorusią , to najważniejsze – poza drogami ekspresowymi - zadania na sieci dróg krajowych województwa podlaskiego prowadzone w tym roku.

Fot. GDDKiA

Powyższe zadania realizowane w systemie „Projektuj i buduj” oznaczają rozpoczęcie przebudowy w bieżącym roku ponad 45 kilometrów dróg krajowych na Podlasiu. I to przebudowy w szerokim zakresie – ze wzmocnieniem bądź budową nowej konstrukcji jezdni i przystosowaniem jej do nośności 11,5 tony na oś, z lewoskrętami na skrzyżowaniach, z jezdniami dodatkowymi (drogi serwisowe) wreszcie ze ścieżkami rowerowymi lub ciągami pieszo – rowerowymi. Do tego oczywiście to wszystko, na co rzadko zwraca się uwagę - budowa odwodnienia jezdni, budowa kanałów technologicznych czy oświetlenia części skrzyżowań. Zadania realizowane będą w latach 2019-2021.
Bez wątpienia najdłuższym odcinkiem w przebudowie (rozbudowie) – ponad 33 km - stanie się w tym roku DK66, od Bielska Podlaskiego do miejscowości Połowce, w pobliżu przejścia granicznego z Białorusią. Roboty będą ruszały po otrzymaniu decyzji administracyjnych (zrid, pozwolenie na budowę).

Przetargi w syst. „Projektuj i buduj” (I półrocze 2019):
- Przebudowa DK65 na odc. granica województwa do DK61 w Grajewie, dł.1,53 km.;
- Przebudowa DK63 na odc.: Grochu – Pogorzele – Przeździecko – Mroczki, dł. 4,31 km.;
- Rozbudowa DK63 na odc.: Czyżew Sutki – Czyżew, dł.4,35 km.;

Przetarg na budowę (II półrocze 2019):
- Rozbudowa DK66 „przejście przez Wysokie Mazowieckie”, dł.3,94 km.;

Przebudowy i rozbudowy dróg, które rozpoczną się w I półroczu br.:
- DK66 na odcinkach: Bielsk Podlaski - Podbiele, Podbiele – Suchowolce, Suchowolce – Kleszczele, Kleszczele – Połowce, łączna dł. 33,3 km
- DK66 – odc. Patoki, dł. 1,76 km
- DK65 „przejście przez Mońki”, dł. 3,1km
- DK61 ‘przejście przez Rydzewo”, łączna dł.1,5 km.

Przebudowy dróg, które zakończą się w tym roku:
- DK63 „przejście przez Kolno” , dł. 2,5 km., zakończenie prac – IV kw.
- DK66 Patoki – Brańsk – IV kw.
- DK61 pp. Rydzewo – IV kw.
- DK66 pp. Suchowolce – IV kw.
- DK66 Suchowolce – Kleszczele – IV kw.
- DK65 pp. Downary Plac – kw.
- DK66 pp. Szepietowo – IV kw.