GDDKiA czeka na oferty koncepcji dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy

GDDKiA czeka na oferty koncepcji dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy

01 lutego 2019 | Autor: POM | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Przetarg na opracowanie elementów koncepcji programowej dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł Ząbki (3+600) - do węzła Zakręt ogłoszony

Fot.GDDKiA

Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 14.03.2019 r.

Przebieg trasy:

Długość: ok. 10,1 km.

Przekrój: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu.

Gminy: Zielonka, Sulejówek, Warszawa dzielnice Wesoła i Rembertów.

Węzły: Rembertów, Poligon (zjazd techniczny dla wojska).

Planowany harmonogram realizacji:

- IV kwartał 2020r. ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i buduj”

- II kwartał 2021r. podpisanie umowy z Wykonawcą

- IV kwartał 2022r – IV kwartał 2024r. realizacja robót budowlanych.

Szacowany łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 1,2 mld zł.