Pięć firm chce stworzyć projekt poszerzenia A2

Pięć firm chce stworzyć projekt poszerzenia A2

05 lutego 2019 | Autor: POM | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Oferty w przetargu na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na poszerzenie autostrady A2  na odcinku granica województw łódzkiego/mazowieckiego – węzeł Konotopa (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu zostały otwarte.

Fot.GDDKiA

Najniższą cenę, 3,1 mln zł, zaoferowały Mosty Katowice Sp. z o.o., natomiast najwyższą cenę, 4,6 mln zł, ma oferta złożona przez TPF Sp. z o.o. Termin realizacji wynosi 19 miesięcy od podpisania umowy. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu kryteriów takich  jak kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie członków zespołu projektowego, członków zespołu środowiskowego a także cena. Termin podpisania umowy zaplanowany został na kwiecień 2019r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.
Przyszły wykonawca ma zaprojektować dodatkowe pasy ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2 na terenie woj. mazowieckiego na długości ok. 43 km. Projektant wykorzysta pod dobudowę pasów ruchu szeroki pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady.
Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po 4 pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do granicy województwa mazowieckiego będzie posiadał 2 jezdnie po 3 pasy ruchu.