Radomskie działki pod budowę bazy własnością Kolei Mazowieckich

Radomskie działki pod budowę bazy własnością Kolei Mazowieckich

13 lutego 2019 | Autor: POM | Źródło: Koleje Mazowieckie
PODZIEL SIĘ

Zakup działek w Radomiu jest związany z planem spółki KM dotyczącym zakupu nowych pojazdów produkcji Stadlera. W sumie do obsługi Radomia trafi 10 dwuczłonowych pojazdów. Cały projekt zakłada także budowę bazy utrzymaniowej dla wykonywania przeglądów w poziomach P1-P2.

Fot. KM

Przedstawiciele Kolei Mazowieckich: Robert Stępień, prezes zarządu, oraz Cezary Lewandowski, członek zarządu, dyrektor finansowy, podpisali akt notarialny dotyczący zakupu pięciu działek w Radomiu o łącznej powierzchni blisko 0,35 ha wraz z prawem własności znajdujących się na nich budowli. Działki te są niezbędne dla wybudowania rozjazdu łączącego tor bocznicowy planowanej bazy utrzymaniowo-naprawczej KM z torem nr 12 stacji Radom. Pozostałe działki będą stanowiły drogę ppoż. do planowanej inwestycji. Sam budynek bazy stanie na działkach o powierzchni 10770 m², dzierżawionych od Miasta Radom.

- Zakup działek jest kolejnym ważnym krokiem w strategii rozwoju spółki. Umożliwi on budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej, gdzie będą dokonywane przeglądy nowych pojazdów FLIRT. To także jeden z efektów dobrej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, która zaowocuje nie tylko poprawą jakości podróży na linii, którą będą obsługiwać nowe pojazdy, ale także wysoką jakością utrzymania tych pojazdów w nowoczesnym obiekcie - powiedział prezes Robert Stępień.

W ramach projektu zakłada się budowę:

  • hali przeglądowej do wykonywania przeglądów w poziomie utrzymania P1 i P2;
  • hali przeglądowej służącej przeprowadzeniu napraw bieżących;
  • myjni przejazdowej, umożliwiającej automatyczne czyszczenie zewnętrzne powierzchni bocznych, czołowych i dachu pojazdów.
  • warsztatu pneumatycznego, elektrycznego oraz mechanicznego, umożliwiających wykonywanie podstawowych czynności kontrolnych oraz napraw podzespołów. Na terenie punktu utrzymania będzie znajdować się również stanowisko ładowania baterii;
  • punktu trafo, sprężarkowni, kotłowni oraz miejsc na zbiornik ppoż., materiały niebezpieczne i odpady komunalne;
  • budynku administracyjno-socjalnego, w którym znajdować się będą pomieszczenia dla drużyn konduktorskich, rewidentów, pracowników utrzymania technicznego i maszynistów, a także niezbędne pomieszczenia socjalne;
  • zespołu torów odstawczych dla 10 sztuk dwuczłonowych EZT wraz z wykorzystaniem do tego celu hali przeglądowej.
PODZIEL SIĘ