O bezpieczeństwie kolei w CTL Logistics

O bezpieczeństwie kolei w CTL Logistics

21 lutego 2019 | Autor: RD | Źródło: CTL Logistics
PODZIEL SIĘ

Właściwie opracowane i skuteczne procedury SMS, rozwój własnych kompetencji szkoleniowych, współpraca operatorów rynku logistycznego vs monitorowanie efektywności stosowanych rozwiązań i stałe doskonalenie przyjętych procedur to najbardziej istotne tematy poruszane podczas organizowanego przez CTL Logistics spotkania o bezpieczeństwie kolei.

Fot. PKP PLK

Już po raz dziesiąty CTL Logistics gościła w Sosnowcu najwyższej klasy specjalistów branży bezpieczeństwa kolei. Na organizowane przez spółkę robocze spotkanie przybyli przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych: przewodniczący PKBWK w Warszawie Tadeusz Ryś oraz koordynator PKBWK w Katowicach Pan Karol Trzoński. Oddział terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach reprezentowali Dyrektor Oddziału Aleksander Drzewiecki oraz Dorota Redzik. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie reprezentowała natomiast Pani Ewa Płonka - Dyrektor ds. Eksploatacyjnych. W spotkaniu brali udział także  przedstawiciele Zakładów Linii Kolejowych z Sosnowca i z Tarnowskich Gór oraz przedstawiciele zarządcy infrastruktury kolejowej Infra Silesia.

Gospodarz spotkania – spółka CTL Logistics zaprosiła także przedstawicieli własnych spółek, nie tylko kolejowych z Berlina (CTL Logistics Gmbh) i Gdyni (CTL Północ) ale także związanych z utrzymaniem: CTL Maczki Bór oraz CTL Serwis.

W agendzie spotkania znalazły się tematy zw. z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem SMS, podsumowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Grupie CTL Logistics w roku 2018, czy przybliżenie podejmowanych przez przewoźnika inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa kolei.

Najważniejszym wnioskiem z części poświęconej analizie bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest sukcesywna poprawa poziomu bezpieczeństwa CTL Logistics od roku 2010, tj. od roku w którym wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS.  Spółka, poprzez stałą identyfikację zagrożeń we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, w tym wynikających ze współpracy z innymi podmiotami jak zarządcą infrastruktury, z podwykonawcami jest w stanie skutecznie zarządzać ryzykami związanymi z tymi zagrożeniami.

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem realizowanego programu poprawy bezpieczeństwa kolei jest budowa własnych kompetencji szkoleniowych w oparciu o utworzony w 2018 roku ośrodek szkolenia maszynistów. Podczas prowadzonych w ośrodku zajęć pracownicy CTL zdobywają wiedzę  teoretyczną, a następnie praktyczną niezbędną w zawodzie maszynisty. Szacowany na dwa lata cykl szkoleniowy dla przyszłych maszynistów stanowi alternatywę dla kolejowego szkolnictwa zawodowego. Pracując w spółce można jednocześnie poszerzać kompetencje i zdobywać nowe kwalifikacje. Uzupełnieniem oferty szkoleniowej pracowników CTL prowadzących pojazdy kolejowe będzie nowy mobilny symulator.

Przy okazji omawiania tematu szkoleń prowadzonych przez ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów przy CTL Logistics Karol Trzoński, koordynator PKBWK w Katowicach zasygnalizował konieczność zwrócenia przyszłym maszynistom szczególnej uwagi na używanie hamulca awaryjnego w przypadkach zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Tadeusz Ryś, przewodniczący PKBWK w swoim wystąpieniu zwrócił natomiast uwagę na niezwykle istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa kwestię badania i zabezpieczenia maźnic zestawów kolejowych w wagonach towarowych. Pozytywnie ocenił także prowadzony przez CTL Logistics program wymiany łożysk w wagonach po upływie 25 lat ich użytkowania.

Wysoki poziom bezpieczeństwa jest priorytetem dla Spółki. Cel ten jest realizowany przez spełnianie wymaganych standardów bezpieczeństwa, monitoring, ocenę zagrożeń, podejmowanie środków profilaktycznych i szkolenia pracowników – podsumowuje Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu Grupy CTL Logistics.

Powyższe potwierdza Pani Ewa Płonka, zastępca dyrektora ds. Eksploatacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie.
- Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa  w spółce CTL przebiega w sposób prawidłowy, a wdrażane środki korygujące i zapobiegawcze pokazują konsekwentne  dążenie spółki do uzyskania jak najwyższych standardów/parametrów bezpieczeństwa. Jednym z takich elementów są organizowane od kilku lat przez przewoźnika narady antyawaryjne z udziałem współpracujących na rzecz bezpieczeństwo kolei podmiotów - ocenia.

PODZIEL SIĘ