Wiadukt nad linią kolejową w Oświęcimiu do remontu

Wiadukt nad linią kolejową w Oświęcimiu do remontu

22 lutego 2019 | Autor: RD | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

GDDKiA ogłosiła przetarg na remont wiaduktu nad linią kolejową w Oświęcimiu, na DK44. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 7 marca 2019 roku.

Fot.GDDKiA

W ramach remontu należy m.in. sfrezować warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na całej długości wiaduktu, wykuć i zdemontować modułowe urządzenie dylatacyjne nad przyczółkiem na szerokości jezdni i chodników oraz wykonać prace naprawcze w obrębie dylatacji, rozebrać konstrukcję jezdni oraz zdemontować prefabrykowane płyty przejściowe na dojeździe od strony Oświęcimia, wykonać wykop w nasypie drogowym na dojeździe od strony Oświęcimia (P2) i przekucia w skrzydłach przyczółka, renowacje zabezpieczeń antykorozyjnych łożysk stałych oraz zakończeń belek na przyczółków.

Po wykonaniu napraw odtworzona zostanie konstrukcja jezdni na dojeździe od strony Oświęcimia, warstwa ścieralna nawierzchni na całej długości obiektu i dojeździe od strony Oświęcimia, nawierzchnia chodników oraz barier energochłonnych. Na czas remontu wiadukt zostanie zamknięty i ruch skierowany będzie na objazd. Remont przewidziany jest na 150 dni. Ekspertyza wykonana dla 21 metrowego wiaduktu nad linią kolejową w Oświęcimiu, na DK44 wykazała zły stan techniczny szczególnie przyczółka obiektu od strony Oświecimia oraz dylatacji.