UTK: liczba przewiezionych towarów na podobnym poziomie, liczba pasażerów w górę

UTK: liczba przewiezionych towarów na podobnym poziomie, liczba pasażerów w górę

28 lutego 2019 | Autor: RD | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

UTK  podał dane przewozowe za styczeń 2019 r. Masa towarów przewiezionych koleją w styczniu tego roku była zbliżona do wyników sprzed miesiąca. W porównaniu rok do roku zanotowano nieduży spadek przewiezionej masy przy wzroście średniej odległości przewozu. Za to w styczniu 2019 r. o ponad półtora miliona wzrosła liczba pasażerów kolei w porównaniu do pierwszego miesiąca 2018 r. Wzrosty zanotowała większość przewoźników. Jednak pasażerowie podróżowali na krótszych odległościach.

Fot. UTK

W styczniu przewieziono blisko 19,7 mln ton towarów, co oznacza wartość zbliżoną do grudnia ubiegłego roku. W porównaniu z początkiem 2018 r. przewieziona masa towarów była niższa o blisko 1,2 mln ton. Praca przewozowa w pierwszym miesiącu 2019 r. wyniosła 4,6 mld tonokilometrów, zaś eksploatacyjna 6,7 mln kilometrów. W pierwszym miesiącu 2019 r. zauważalny był wzrost udziału w rynku spółek zajmujących się głównie przewozami intermodalnymi i międzynarodowymi. Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku wyniosła 232 km i była wyższa o 1, 2% niż w styczniu ubiegłego roku.

Rok 2019 rozpoczął się za to od znaczącego wzrostu liczby pasażerów korzystających z kolei w porównaniu ze styczniem 2018 r. W styczniu z usług kolei skorzystało blisko 26,6 mln pasażerów -  o blisko 6,1% więcej niż rok wcześniej. W mniejszym stopniu (o 3,6%) wzrosła praca przewozowa, której wartość wyniosła 1,6 mld pasażerokilometrów. Praca eksploatacyjna wyniosła 14,4 mln pociągokilometrów i była wyższa o 0,9%. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 61 km i była niższa o 2,4% niż w styczniu 2018 r. Wzrost liczby pasażerów odnotowało 10 przewoźników, łącznie o ponad 1,5 mln pasażerów. Niższe wyniki miało za to jedynie 3 przewoźników.

PODZIEL SIĘ