Nowe warunki przetargu na Krajowy System Zarządzania Ruchem

Nowe warunki przetargu na Krajowy System Zarządzania Ruchem

07 marca 2019 | Autor: RD | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Zbalansowany podział ryzyka, czy nowe zasady odpowiedzialności kontraktowej to jedne ze zmian wprowadzonych w dokumentacji przetargowej na Regionalne Projekty Wdrożeniowe Krajowego Systemu Zarządzanie Ruchem Drogowym (RPW KSZRD).

Fot. GDDKiA

GDDKiA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży ITS, czyli związanej z Inteligentnymi Systemami Transportowymi. Dlatego wprowadza zmiany w dokumentacji, tj. w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), realizowanego obecnie przetargu na Regionalne Projekty Wdrożeniowe KSZRD. Wynikają one z szeregu głosów płynących z rynku wykonawców ubiegających się o pozyskanie zamówień w ramach projektu KSZRD na sieci TEN-T Etap 1. Zostały wyrażone w licznych pytaniach do treści SIWZ-ów, wnioskach o zmiany treści, czy podnoszonych w treści środków odwoławczych, w toku postępowań przetargowych. GDDKiA na bieżąco prowadzi szczegółową analizę wspomnianych dokumentów w szczególności pod kątem sygnalizowanych trudności z późniejszą realizacją zadania.

- Pomimo pierwotnie przyjętych założeń, jako odpowiedzialny Zamawiający, podzielając w części przedstawianą argumentację, podjęliśmy decyzje o wprowadzeniu do SIWZ w ramach trwającego przetargu na Regionalne Projekty Wdrożeniowe KSZRD zmian w obszarach, które były wskazywane przez rynek jako krytyczne. Zmiany dotyczą głównie zagadnień podziału ryzyka, zasad odpowiedzialności kontraktowej, wysokości kar umownych, czy optymalizacji części wymagań technicznych - ocenia drogowa Dyrekcja.

Co ważne, elementy KSZR są również równolegle realizowane w ramach budowy nowych odcinków dróg w PBDK. Chodzi tu o takie komponenty systemu jak chociażby miejsca punktów pomiarów ruchu, przepusty dla światłowodów i wiele innych. To wszystko pozwala skrócić realizacje pozostałych elementów KSZR takich jak Centralny i Regionalne Projekty Wdrożeniowe.

PODZIEL SIĘ