Grupa Torpol z rekordową sprzedażą w 2018 roku

Grupa Torpol z rekordową sprzedażą w 2018 roku

11 marca 2019 | Autor: POM | Źródło: Torpol
PODZIEL SIĘ

Skonsolidowane prognozowane przychody lidera infrastruktury kolejowej w Polsce wyniosły rekordowe ponad 1,5 mld zł, co jest historycznym osiągnięciem Grupy. Zysk ze sprzedaży brutto przekroczył poziom 83,1 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 19,2 mln zł, co przy bardzo trudnych warunkach rynkowych  należy traktować jako sukces. Torpol w dalszym ciągu skupia się na utrzymaniu rentowności portfela zamówień oraz pozyskiwaniu kolejnych kontraktów w Polsce.

Fot. Torpol

Rekordowe przychody osiągnięte w 2018 roku to głównie efekt olbrzymiego wysiłku i zaangażowania wszystkich pracowników Grupy, zarówno tych bezpośrednio realizujących prace, biura logistyki, ale także obszarów wsparcia organizacyjno-prawnego i finansowego, pozwalającego na zachowanie wysokiego tempa prac, ich właściwą koordynację oraz dochowanie parametrów i reżimów kosztowych. – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes zarządu Torpol S.A.

Rentowność na sprzedaży brutto w 2018 roku wyniosła ponad 5%. Obecny portfel zamówień Torpolu wynosi ok. 2 mld zł, z czego większość zostanie zrealizowana w bieżącym roku. Spółka bierze aktywny udział w postępowaniach przetargowych w celu budowy portfela na dalsze lata i w chwili obecnej po przeprowadzonych aukcjach sumaryczna wartość ofert, które uzyskały najwyższą liczbę punktów wynosi ok 2 mld netto.

Obecnie realizowanych jest przez Torpol S.A. 14 kontraktów różniących się nie tylko wielkością, ale również uzyskiwaną na nich marżą. Dlatego też, pomimo bardzo dużej presji na marże wynikające zarówno ze wzrostu cen materiałów oraz coraz trudniejszego i droższego dostępu sił podwykonawczych, dzięki temu zróżnicowaniu oraz zabezpieczeniu dla całego realizowanego portfela cen za podstawowe materiały i zastosowaniu rozwiązań zwiększających efektywność i ograniczających koszty, Spółka oraz Grupa osiągnęły ok. 5% marżę brutto na sprzedaży za 2018 rok i dodatni wynik finansowy netto.

- Jednocześnie wyraźnie należy zaznaczyć, że bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań systemowych wprowadzających waloryzację na obecnie realizowanych kontraktach zawartych na przełomie 2016/2017 roku oraz wprowadzenie realnego wskaźnika waloryzacyjnego dla projektów nowo ogłaszanych. Pragnę podkreślić że są to wyniki wstępne a ostateczna ich wersja zostanie opublikowana w raporcie rocznym 15 marca 2019 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez audytora – dodaje prezes Grabowski.