Porozumienie ponad podziałami w Modlinie

Porozumienie ponad podziałami w Modlinie

12 marca 2019 | Autor: POM | Źródło: Port lotniczy Modlin
PODZIEL SIĘ

Nadzwyczajne walne zgromadzenie czterech akcjonariuszy portu lotniczego Warszawa- Modlin podjęło dziś kluczową decyzję w sprawie podniesienia kapitału portu przez Województwo Mazowieckie. Lotnisko zostanie dokapitalizowane kwotą 50 mln zł.

Fot. Port lotniczy Modlin

12 marca zostało wznowione spotkanie współwłaścicieli Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin wyraziło zgodę na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) w celu wsparcia finansowego realizacji modernizacji i rozbudowy lotniska. Dokapitalizowanie nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które w całości zostaną objęte przez Województwo Mazowieckie.

- Dzisiejsza decyzja wspólników kończy wielomiesięczny impas na naszym lotnisku. Mamy nadzieję, że ten kamień milowy da początek dalszym zmianom, które pozwolą wrócić portowi na drogę dynamicznych dwucyfrowych wzrostów. – mówi Leszek Chorzewski, p.o. prezesa spółki MPL Warszawa/Modlin. - Dokapitalizowanie portu pozwoli na rozpoczęcie inwestycji, które będą służyć naszym pasażerom – dodaje Leszek Chorzewski.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin w okresie styczeń – luty 2019 r. obsłużył łącznie 463 311 pasażerów , co daje wzrost o 3,9 % w odniesieniu do analogicznego okresu w 2018 roku.

PODZIEL SIĘ