W kwietniu ważna konferencja kolejowa w Katowicach

W kwietniu ważna konferencja kolejowa w Katowicach

15 marca 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

9. kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora transportu kolejowego. Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich, a doświadczenia sektora przewozów towarowych”. Kurier Kolejowy jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Organizatorami VI. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Katowicach są: Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych IUS PUBLICUM, Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych IUS PUBLICUM, Instytut Prawa Gospodarczego oraz Akademia WSB.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b).

Celem wydarzenia jest poznanie procesów liberalizacji zachodzących w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych oraz porównanie ich z doświadczeniami sektora przewozów towarowych. Uczestnicy konferencji zarówno z prawnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia przedstawią zachodzące w transporcie kolejowym zmiany.

Udział w Konferencji potwierdzili już m.in. Ignacy Góra (Prezes Urzędu Transportu Kolejowego), Tadeusz Ryś (Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych), Wojciech Dinges (Prezes Kolei Sląskich sp. z o.o.), czy Mirosław Chaberek (Rada Nadzorcza PKP S.A.), jak również przedstawiciele władz publicznych, przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury oraz środowisk akademickich.

Zgłoszeń udziału biernego w Konferencji można dokonywać za pośrednictwem poniższego linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6YHcklGgspSJqvAikt9CS102ODPyKtrAQqUcx0PN8Nw_9Vg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Szczegółowych informacji o konferencji udzielamy pod adresem e-mail: k.naukowe.iuspublicum@gmail.com

Udział w konferencji jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma po konferencji certyfikat potwierdzający wzięcie udziału.

Zobacz program konferencji

PODZIEL SIĘ