Wkrótce nowy przetarg na serce Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem

Wkrótce nowy przetarg na serce Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem

15 marca 2019 | Autor: POM | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje ponowne ogłoszenie przetargu na Centralny Projekt Wdrożeniowy  - Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1 (KSZRD E1).

Fot. GDDKiA

Pierwszy przetarg, za sprawą znacznego przekroczenia wartości kosztorysu przez jedyną zgłoszoną ofertę, został unieważniony. GDDKiA otrzymała szereg wniosków i uwag ze strony podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargu, za równo na Centralny jaki i Regionalne Projekty Wdrożeniowe. Dyrekcja informuje, że na bieżąco szczegółowo analizowane są wszystkie zgłoszone do nas sugestie, czego przykładem są zmiany wprowadzone w postępowaniu na Regionalne Projekty Wdrożeniowe.

GDDKiA podchodzi odpowiedzialnie do realizacji projektu KSZRD E1 jako jednego z największych tego typu projektów w Europie. Na obecnym etapie, mając na uwadze obowiązujące w instytucjach prawa publicznego zasady równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji, GDDKiA nie będzie udzielać bezpośrednich i indywidualnych odpowiedzi wykonawcom.

- Tym niemniej zapewniamy, że rozważamy odpowiednie modyfikacje w opisie przedmiotu zamówienia na Centralny Projekt Wdrożeniowy oraz Regionalne Projekty Wdrożeniowe KSZRD E1 tak, aby uwzględnić w możliwym stopniu uzasadnione wątpliwości rynku ITS, pozostając jednocześnie w zgodzie z zasadami udzielenia zamówień publicznych jak również zasadami wydatkowania środków publicznych - mówią urzędnicy.

PODZIEL SIĘ