Rozbudowa Autostrady A2 na odcinku Poznań Zachód- Poznań Krzesiny

Rozbudowa Autostrady A2 na odcinku Poznań Zachód- Poznań Krzesiny

18 marca 2019 | Autor: RD | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Od 18 marca br. rozpoczną się prace związane z dobudową trzeciego pasa na 16 kilometrowym odcinku autostrady A2  w Poznaniu. Do ich podjęcia zobowiązany jest Koncesjonariusz (Autostrada Wielkopolska SA) w związku z przekroczeniem poziomu swobody ruchu na wyżej wymienionym odcinku.  Prace potrwają do połowy 2020 roku i będą realizowane etapowo.

Fot.GDDKiA

GDDKiA jest zarządcą autostrady A2 w ograniczonym zakresie z uwagi na obowiązującą umowę Koncesyjną oraz przepisy ustawy o drogach publicznych. Wynika z nich, że pełnienie funkcji Inwestora należy wyłącznie do AW SA. To do jej praw i obowiązków należy przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie 16 kilometrowego odcinka A2.

W procesie uzgodnień  dotyczących realizacji w/w zadania brali udział przedstawiciele poznańskiego Oddziału GDDKiA, policji, zarządców dróg wszystkich szczebli, samorządów oraz koncesjonariusza i wykonawcy.  Plac budowy został przekazany Wykonawcy wybranemu przez AW SA, którym jest konsorcjum A2Route Sp. z o.o. (Strabag Polska Sp. z o.o., KI One SA.) i to on odpowiada za prawidłowe i czytelne oznakowanie terenu budowy. GDDKiA w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór i monitoring  nad prawidłowym przebiegiem inwestycji. Zatrzega jednak, że wszelkie uwagi należy kierować do Wykonawcy.

PODZIEL SIĘ