PKP TELKOL zaprezentował strategię na konferencji w Wiśle

PKP TELKOL zaprezentował strategię na konferencji w Wiśle

19 marca 2019 | Źródło: PKP TELKOL
PODZIEL SIĘ

W dniach 13-15 marca 2019 r. OSK „STOK” w Wiśle odbyła się XVI edycja Konferencji zatytułowanej “Telekomunikacja i informatyka na Kolei”. Spółka PKP TELKOL – Złoty Partner i Patron wydarzenia, podsumowała pierwszy rok działalności i podpisała list intencyjny dotyczący współpracy przy projekcie „Kompleksowy Dworzec”.

Fot. PKP TELKOL

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych dla branży kwestii, w tym strategie i kierunki rozwoju teleinformatyki na kolei oraz tematy związane z cyberbezpieczeństwem i monitoringiem.

Spółka PKP TELKOL – Złoty Partner i Patron wydarzenia, uczestniczyła w konferencji przede wszystkim od strony merytorycznej- zaznaczając swoją silną pozycję na rynku telekomunikacji kolejowej. Prezes zarządu, Mirosław Gilarski zaprezentował firmę po roku działalności w wystąpieniu „Synergia kompetencji” prezentując korzyści z połączenia PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo, na co namacalnym dowodem jest szeroki wachlarz usług świadczonych przez PKP TELKOL oraz stabilna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

Kadra kierownicza PKP TELKOL to specjaliści w swojej branży, dlatego też zarząd i dyrektorzy poszczególnych biur brali udział w panelach eksperckich: Strategia i kierunki rozwoju telematyki na kolei, Cyberbezpieczeństwo i monitoring na kolei, Telekomunikacja i informatyka w służbie kolei.

Członek zarządu - Jerzy Szmit biorący udział w pierwszym panelu Strategia i kierunki rozwoju telematyki na kolei opowiedział o tym jak powstała spółka PKP TELKOL i jakie sukcesy po roku działalności mamy na koncie. Podkreślił również cel naszych działań – zapewnienie komfortu pasażera korzystającego z Internetu w pociągach i na dworcach.

Dyrektor Biura Techniki – Robert Zejdel uczestniczył w panelu Cyberbezpieczeństwo i monitoring na kolei, podczas którego przedstawił rolę PKP TELKOL jako strony odpowiedzialnej za bezpieczeństwo odpowiedniego środowiska działania aplikacji – sprzętu i infrastruktury.

Dyrektor Biura Sprzedaży – Zbigniew Stężyński nagrodzony brawami przez publiczność za swoje bezkompromisowe poglądy, w panelu Telekomunikacja i informatyka w służbie kolei wskazał kto jest konkurencją dla obecnych na konferencji spółek oraz jak stworzyć ofertę dla klienta końcowego aby skutecznie z tą konkurencją walczyć.

Oprócz prezentacji oraz paneli dyskusyjnych, podczas trzydniowego wydarzenia, na powierzchni 500 mkw. zaprezentowało się wielu wystawców, wśród których nie zabrakło stoiska PKP TELKOL.

Podczas konferencji prezesi PKP TELKOL Mirosław Gilarski oraz PKP Informatyka Jakub Prusik podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy projekcie „Kompleksowy Dworzec”.

Na stoisku spółki zorganizowano konkurs na nazwę drużyny piłkarskiej PKP TELKOL – ogłoszenie wyników nastąpiło drugiego dnia na scenie.

Spółka zapewniła jeszcze jedną niespodziankę. Podczas uroczystego bankietu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani tortem z okazji pierwszych urodzin PKP TELKOL. Swoje przemówienie wygłosił z tej okazji prezes spółki – Mirosław Gilarski.

Organizatorem konferencji “Telekomunikacja i informatyka na Kolei” była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei.