Radosław Krawczyk prezesem OT Logistics

Radosław Krawczyk prezesem OT Logistics

25 marca 2019 | Źródło: OT Logistics
PODZIEL SIĘ

Rada nadzorcza OT Logistics powierzyła Radosławowi Krawczykowi funkcję prezesa zarządu spółki. W skład zarządu wszedł również, delegowany na trzy miesiące, wiceprzewodniczący rady nadzorczej, Kamil Jedynak, który będzie odpowiadał za realizację Planu Naprawczego.

Fot. OT Logistics

Radosław Krawczyk związany jest z OT Logistics od września 2017 roku, początkowo jako dyrektor finansowy, a następnie – od 29 września 2017 r. – jako wiceprezes zarządu ds. finansowych. Jego zakres obowiązków obejmował realizację strategii, misji oraz krótko i długoterminowych celów spółki w zakresie finansów, a także organizacja i zarządzanie pracą działów pionu finansowego OT Logistics.

Krawczyk zarządzał w Grupie Kapitałowej obszarami business controllingu i konsolidacji, zakupów, IT oraz administracji. Nadzorował ponadto prace Centrum Usług Wspólnych, w którym skupione są działania Grupy z zakresu księgowości, kadr i płac.

Zmiany w zarządzie weszły w życie 25 marca br. Zarząd OT Logistics będzie się składał z czterech osób: prezesa Radosława Krawczyka (odpowiedzialnego również za sprawy finansowe), wiceprezesa Andrzeja Klimka (sprawy operacyjne) oraz członków zarządu: Daniela Ryczka (sprawy handlowe) i Kamila Jedynaka (realizacja planu naprawczego).

Radosław Krawczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, restrukturyzacją finansową i operacyjną. Do 2017 roku był związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, pełniąc funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w spółkach zależnych Grupy w Polsce i w Niemczech. Ma również wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

Kamil Jedynak w 1998 roku ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował m.in. dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. oraz British Petroleum Poland. Jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej OT Logistics.

W grudniu ub.r. rezygnację ze stanowiska prezesa w zarządzie OT Logistics złożył Zbigniew Nowik. Na jego miejsce, jako pełniącego obowiązki prezesa na okres trzech miesięcy, rada nadzorcza oddelegowała Waldemara Maja, członka Rady. Jego mandat wygasł 19 marca br.

W 2017 roku Grupa OT Logistics wypracowała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 42,6 mln zł.