25 mln pasażerów i 19 mln ton towarów. To dane przewozowe za luty

25 mln pasażerów i 19 mln ton towarów. To dane przewozowe za luty

29 marca 2019 | Autor: PiK | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W ciągu dwóch miesięcy 2019 r. przewieziono łącznie 51,6 mln pasażerów – to o ponad 7% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Porównując rok do roku wyniki z lutego, to wzrost liczby podróżnych był jeszcze większy i wyniósł 8,1%. Koleją w lutym tego roku przewieziono 19 mln ton – o 1,8% mniej niż w lutym 2018 r. Praca przewozowa wyniosła ponad 4,5 mld ton-km, a praca eksploatacyjna prawie 6,5 mln poc-km. Wyniki te są niższe odpowiednio o 0,6% i 3%.

Fot. PKP PLK

W lutym 2019 r. praca przewozowa wyniosła blisko 1,6 mld pasażerokilometrów, a praca eksploatacyjna 13,2 mln pociągokilometrów. Oznacza to wzrost w porównaniu z lutym 2018 r. odpowiednio o 7,0% i 1,9%. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w lutym wyniosła 64 km. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku wartość pracy przewozowej wyniosła 3,2 mld pasażerokilometrów, natomiast eksploatacyjnej 27,6 mln pociągokilometrów. Wartości te były wyższe odpowiednio o 5,2% oraz 1,4% niż przed rokiem.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy przewoźnicy zrealizowali przewozy ponad 38,7 miliona ton ładunków. To o 1,5 mln ton (3,8%) mniej niż w roku ubiegłym. Praca przewozowa zrealizowana w tym okresie to ponad 9 mld tonokilometrów, zaś eksploatacyjna 13,2 mln pociągokilometrów. Wartości te były niższe odpowiednio o 2,7% oraz 3,5%. Średnia odległość przewozu 1 tony w lutym wyniosła 237 km, o blisko 3 km więcej niż rok wcześniej.