Nowe wiaty chronią już podróżnych na przebudowywanym peronie w Kościanie

Nowe wiaty chronią już podróżnych na przebudowywanym peronie w Kościanie

04 kwietnia 2019 | Autor: PiK | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Na stacji widać coraz więcej efektów prac. Modernizacja linii E59 z Poznania do Wrocławia postępuje też na pozostałych odcinkach. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,5 mld zł potrwa do końca 2020 r.

Fot. PKP PLK

Szklane zadaszenie na peronie nr 2 w Kościanie podtrzymują stalowe podpory. Dla podróżnych stanęły dwie 80 m wiaty. Dostępna jest już jedna część platformy. Trwa wykończenie drugiej. Wkrótce zacznie się układanie kostki peronowej i montaż małej architektury. Podwyższony do 76 cm peron z antypoślizgową nawierzchnią, energooszczędnym oświetleniem LED i nowoczesnym systemem informacji zapewni lepszy komfort podróży. Peron będzie w pełni gotowy w lipcu. Podróżni pojadą z niego m.in. w kierunku Poznania lub Wrocławia.

Bezpieczne dojście na peron zapewni przebudowane przejście podziemne. W tunelu montowane są już szyby wind, z których będą mogły korzystać osoby o ograniczonej mobilności. Powstają schody na perony. W trakcie prac dostępne jest odpowiednio zabezpieczone i oznakowane przejście w poziomie szyn. Równocześnie na peronie nr 1 układane są pierwsze ścianki. Ciężki sprzęt przygotowuje podtorze. Część nowych torów wraz z siecią trakcyjną na stacji jest już ułożona.

Prace postępują też przy budowie dwóch wiaduktów w Kościanie. Gotowa jest już konstrukcja obiektu przy ul. Młyńskiej. Budowane są drogi dojazdowe. Na długości 27 m powstaną dwa pasy ruchu, chodniki i ścieżka rowerowa. Prace skończą się jesienią. Do połowy przyszłego roku potrwa natomiast budowa wiaduktu nad ul. Gostyńską. Powstaną tam dwa pasy ruchu. Oba obiekty zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe. Zwiększy się bezpieczeństwo i usprawni komunikacja w mieście. Jesienią mieszkańcy Kościana skorzystają też z podziemnego przejścia pieszo-rowerowego w ul. Wyzwolenia. Zasadnicze prace przy konstrukcji tunelu są już zakończone. Obecnie trwa wykańczanie obiektu. Po jego otwarciu mieszkańcy bezpiecznie przejdą z jednej strony torów na drugą.

Postęp prac widać też w Lesznie. Odbudowywana jest już konstrukcja peronu nr 1, trwają prace na części peronu nr 2. Podróżni korzystają już z jednej krawędzi platformy. Wykonawca kończy budowę konstrukcji przejścia podziemnego. Przedłużony o 23 m tunel zapewni bezpieczne dojście z budynku dworca na perony i na drugą stronę stacji od ul. Towarowej. Na ukończeniu jest modernizacja przejścia pod torami na ul. Słowiańskiej, postępuje budowa wiaduktu na ul. Wilkowickiej. Kierowcy przejadą nowym obiektem w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowo-drogowego w połowie przyszłego roku.

Także w Starym Bojanowie podróżni korzystają już z nowego peronu. Komfort zapewnia m.in. nowa nawierzchnia, ławki i system informacji pasażerskiej. Powstaje konstrukcja przejścia podziemnego. Budowane są schody i szyby windowe w tunelu. Nową nawierzchnię zyskał przejazd w ul. Krętej.

Cały czas kontynuowane są prace na torach. Kończy się modernizacja drugiego toru między Starym Bojanowem a Kościanem i między Kościanem a Czempiniem.

Prace po firmie Astaldi, która pomimo wezwań zeszła z placu budowy, na odcinku z Leszna do granicy województwa dolnośląskiego do końca maja kontynuuje Zakład Robót Komunikacyjnych DOM. Wykonawca koncentruje się na jak najszybszym przywróceniu ruchu pociągów po dwóch torach między Żmigrodem a Rawiczem. W trakcie prac konieczne było wykonanie dodatkowych robót na niektórych obiektach inżynieryjnych, które niewłaściwie przeprowadziło Astaldi i uzupełnienie dokumentacji. Mimo zwiększenia zakresu prac, na stacji Rawicz powstaje nowy peron nr 2. Układane są już na nim płyty peronowe. Między Bojanowem a Rydzyną częściowo są już nowe tory, budowane jest nowe podtorze. Trwa regulacja gotowego już toru między Lesznem a Rydzyną. Ze względu na problemy z firmą Astaldi, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmieniły fazowanie części robót. Pozwoliło to połączyć niektóre etapy prac i zminimalizowało opóźnienia. Obecnie szacowane są one na ok. 6 miesięcy.

Obecnie trwa postępowanie związane z wyborem kolejnego wykonawcy, który dokończy wszystkie prace po Astaldi, nieobjęte kontraktem z ZRK DOM. Umowa w tym zakresie zostanie podpisana pod koniec maja. Nowy wykonawca wybuduje m.in. tunel i przejazd w Rawiczu oraz przejście podziemne w Lesznie.

Efektem modernizacji linii E59 z Poznania do Wrocławia będzie skrócenie czasu przejazdu między Czempiniem a granicą województwa dolnośląskiego o ok. 20 minut. Prędkość pociągów pasażerskich zostanie zwiększona do 160 km/h, a towarowych do 120 km/h. Modernizacja peronów i przejść podziemnych oraz budowa wiaduktów zwiększy bezpieczeństwo i zapewni lepszy komfort podróży.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”. Wartość prac to ponad 1,5 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Zakończenie modernizacji planowane jest do końca 2020 r.

Inwestycja w liczbach:

- 5 zmodernizowanych stacji

- 5 nowych przejść podziemnych

- 4 nowe wiadukty kolejowe i 3 nowe wiadukty drogowe

- 24 zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe