Pre-Fabrykat zabiera głos w związku z umową z Kolejami Dolnośląskimi

Pre-Fabrykat zabiera głos w związku z umową z Kolejami Dolnośląskimi

04 kwietnia 2019 | Autor: RD | Źródło: Pre-Fabrykat
PODZIEL SIĘ

Informacja zarządu spółki Pre-Fabrykat odnośnie artykułu Kuriera Kolejowego z 19 marca pt.: „Nowe zaplecze KD w pobliżu stacji Wrocław Główny?”. Jest to oficjalne stanowisko zarządu i ciąg dalszy tej sprawy.

„Spółka PRE-FABRYKAT oświadcza, że w dniu 21 marca 2019 r. z winy Zamawiającego odstąpiła w części od umowy zawartej z Kolejami Dolnośląskimi S.A. na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia dla zadania pn. "Budowa myjni taboru kolejowego". Ponadto nasza Spółka w dniu 27 marca 2019 r. również z winy Zamawiającego odstąpiła w części od umowy zawartej z Kolejami Dolnośląskimi S.A. na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia dla zadania pn. "Rewitalizacja budynku magazynowego".

Informujemy, że przyczyną podjętych przez Spółkę PRE-FABRYKAT kroków było rażące i powtarzające się niewypełnianie przez Zamawiającego obowiązków współdziałania w wykonaniu przedmiotu obu zamówień w sposób zgodny z prawem, społeczno - gospodarczym celem umów oraz zasadami współżycia społecznego. Powyższe przejawiało się na wielu płaszczyznach współpracy, przede wszystkim Koleje Dolnośląskie S.A. swoim działaniem, zaniedbaniem a także postępując wbrew przepisom prawa, uniemożliwiły naszej Spółce wykonanie dokumentacji projektowej w pierwotnie zakładanym terminie, następnie uniemożliwiły nam rozpoczęcie robót budowlanych.

Pragniemy zaznaczyć, że Spółka PREFABRYKAT dysponuje odpowiednim doświadczeniem i potencjałem w realizacji podobnych inwestycji. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością podjęliśmy decyzję o uczestnictwie w przetargach a później w podpisaniu umów z Kolejami Dolnośląskimi S.A. Zainwestowaliśmy w te przedsięwzięcia duże zasoby finansowe, nasze starania i chęć zrealizowania umowy były momentami większe, niż zobowiązania wynikające z umów. Niestety, z powodu braku odpowiedniej współpracy Zamawiającego, realizacja zadań nie doszła do skutku nad czym ubolewamy.”

PODZIEL SIĘ