Pre-Fabrykat zabiera głos w związku z umową z Kolejami Dolnośląskimi

Pre-Fabrykat zabiera głos w związku z umową z Kolejami Dolnośląskimi

04 kwietnia 2019 | Autor: RD | Źródło: Pre-Fabrykat
PODZIEL SIĘ

Informacja zarządu spółki Pre-Fabrykat odnośnie artykułu Kuriera Kolejowego z 19 marca pt.: „Nowe zaplecze KD w pobliżu stacji Wrocław Główny?”. Jest to oficjalne stanowisko zarządu i ciąg dalszy tej sprawy.

„Spółka PRE-FABRYKAT oświadcza, że w dniu 21 marca 2019 r. z winy Zamawiającego odstąpiła w części od umowy zawartej z Kolejami Dolnośląskimi S.A. na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia dla zadania pn. "Budowa myjni taboru kolejowego". Ponadto nasza Spółka w dniu 27 marca 2019 r. również z winy Zamawiającego odstąpiła w części od umowy zawartej z Kolejami Dolnośląskimi S.A. na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia dla zadania pn. "Rewitalizacja budynku magazynowego".

Informujemy, że przyczyną podjętych przez Spółkę PRE-FABRYKAT kroków było rażące i powtarzające się niewypełnianie przez Zamawiającego obowiązków współdziałania w wykonaniu przedmiotu obu zamówień w sposób zgodny z prawem, społeczno - gospodarczym celem umów oraz zasadami współżycia społecznego. Powyższe przejawiało się na wielu płaszczyznach współpracy, przede wszystkim Koleje Dolnośląskie S.A. swoim działaniem, zaniedbaniem a także postępując wbrew przepisom prawa, uniemożliwiły naszej Spółce wykonanie dokumentacji projektowej w pierwotnie zakładanym terminie, następnie uniemożliwiły nam rozpoczęcie robót budowlanych.

Pragniemy zaznaczyć, że Spółka PREFABRYKAT dysponuje odpowiednim doświadczeniem i potencjałem w realizacji podobnych inwestycji. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością podjęliśmy decyzję o uczestnictwie w przetargach a później w podpisaniu umów z Kolejami Dolnośląskimi S.A. Zainwestowaliśmy w te przedsięwzięcia duże zasoby finansowe, nasze starania i chęć zrealizowania umowy były momentami większe, niż zobowiązania wynikające z umów. Niestety, z powodu braku odpowiedniej współpracy Zamawiającego, realizacja zadań nie doszła do skutku nad czym ubolewamy.”

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Stawki za dostęp pozostaną na podobnym poziomie Stawki za dostęp pozostaną na podobnym poziomie
Następny artykuł Remont autostrady A2 coraz bliżej Remont autostrady A2 coraz bliżej