Zapraszamy na majowe warsztaty spawalnicze

Zapraszamy na majowe warsztaty spawalnicze

05 kwietnia 2019
PODZIEL SIĘ

Klub Międzyzakładowy SITK przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., CENTRUM DIAGNOSTYKI zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskich Warsztatach Technicznych pt. „SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH - nowoczesne technologie” , która odbędzie się w dniach 15 - 17 maja 2019 roku, w Warszawie.

Organizatorzy podtrzymują cykl i sprawdzoną już formułę spotkania merytorycznego, planując pewne modyfikacje programu i charakteru wydarzenia w kierunku poszerzenia spektrum wiedzy z zakresu technologii spawalniczych stalowych elementów nawierzchni szynowych oraz dziedzin pokrewnych.

Głównym celem warsztatów jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami w stosowanych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, występujących trudnościach i sposobach ich rozwiązywania przy prowadzeniu robót spawalniczych wykonywanymi w torach i rozjazdach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Program pierwszego dnia „spotkania spawalników” przewiduje wystąpienia gości, sesje merytoryczne i możliwość ukierunkowanej dyskusji podczas panelu zamykającego dzień. Dzień drugi poświęcony będzie praktycznym pokazom nowości w sprzęcie, technologii, urządzeniach związanych ze spawalnictwem dróg szynowych oraz prezentowaniu potencjałów współorganizatorów. W trzecim dniu, planowane jest dokończenie części merytorycznej z możliwością publicznej dyskusji i zainteresowania uczestników prezentacjami m.in. inspektorów nadzoru ds. spawalnictwa Podobnie, jak w poprzednich konferencjach, Warsztaty Techniczne adresowane są do szerokiego grona osób związanych z technologiami spawalniczymi nawierzchni szynowych czy konstrukcji bezstykowych. Projekt realizowany jest przy współpracy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie, Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury, Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ireneusz MERCHEL – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i równocześnie Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP , Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes Zarządu Krajowego SITK RP. Patronem medialnym wydarzenia jest Kurier Kolejowy. Więcej informacji o konferencji i kartę zgłoszenia udziału w konferencji można znaleźć na stronie www.spawalnictwoszyn.pl