Fracht 2019: Panel V- Jak świat finansów postrzega rynek transportu i logistyki? Omówienie dyskusji

Fracht 2019: Panel V- Jak świat finansów postrzega rynek transportu i logistyki? Omówienie dyskusji

08 kwietnia 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Branża transportu i logistyki przeżywa w Polsce rozwojowy boom. Ocena ta była wyrażana i podzielana zarówno przez przedstawicieli branży jak i instytucji finansowych. Zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowanie projektów infrastrukturalnych w branży T&L przekracza 4 mld zł, a wciąż podejmowane są nowe projekty i programy. Wsparcie finansowe ze strony BGK jest przy tym tylko częścią zaangażowania ze strony grupy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, a także ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rosnące zaangażowanie finansowe  jest odpowiedzią na podejmowane przez branżę logistyczną i transportową liczne projekty rozwojowe - mówił Jerzy W. Pietrewicz, profesor SGH.

Fot. KK
Wysoką dynamikę rozwojową potwierdził również Wiceprezes Zarządu Portu Morskiego w Gdyni, wskazując jednak potrzebę selektywnego podejścia do inwestycji, bo w porcie są też terminale, które przeżywają problemy. Port swoje ambitne plany rozwojowe na ok. 1,2 mld zł aktualnie finansuje z własnych środków. Na przyszłość jednak, stając wobec kilkakrotnie większych wyzwań inwestycyjnych rozważa wykorzystanie nowych instrumentów finansowych, takich jak partnerstwo publiczno-prywatne.

Przedstawiciel banku HSBC wskazywał z kolei na zróżnicowane perspektywy rozwojowe branży T&L. Dobra sytuacja finansowa firm branży logistycznej kontrastuje z dużym  ryzykiem branży transportowej dodatkowo zagrożonej zmianami przewidzianymi w tzw. pakiecie mobilności UE. Coraz większego znaczenia nabiera ryzyko wolumenu. Recesyjny spadek obrotów handlowych czy też wywołanych np. brexitem, odbije się na kondycji wszystkich bądź większości firm.  Rynki rozwijające się na sytuacje kryzysowe reagują zazwyczaj dużo ostrzej. Upadek dużej firmy transportowej stawia w trudnej sytuacji również kooperantów. Już teraz można obserwować tendencje konsolidacyjne, a niewątpliwie ulegną one w przyszłości dalszemu wzmocnieniu.

Rosnąca rynkowa niepewność wzmacnia z kolei popyt na usługi ubezpieczeniowe, które odznaczają się wysoką dynamiką rozwojową. Zdaniem przedstawiciela brokera ubezpieczeniowego firmy Mentor SA, dotyczy to między innymi ubezpieczeń cywilnych Zarządów, cyberubezpieczeń i różnego rodzaju ubezpieczeniowych gwarancji.

Uczestnicy Panelu byli jednak ze sobą zgodni w ocenie, że branża T&L ma przed sobą wielką przyszłość, a ujawnione zagrożenia i bariery mogą co najwyżej przejściowo zahamować jej rozwój.

 

 

PODZIEL SIĘ