Fracht 2019: polski rząd stawia na rzeki

Fracht 2019: polski rząd stawia na rzeki

08 kwietnia 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Nadchodzące lata to czas dużych  inwestycji portowych, które przyczyniają się do dalszego dynamicznego rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Plany rozwojowe Gdańska, Gdyni i zespołu Szczecin – Świnoujście przewidują rozbudowę portów w ich częściach lądowych. Wszędzie będziemy mieć do czynienia z dużymi, wielomiliardowymi przedsięwzięciami. Zgodnie z założeniami sfinalizowanie wymienionych inwestycji będzie mieć miejsce do 2030 roku.

Fot. KK

Transport intermodalny to także połączenia wielogałęziowe na bazie żeglugi śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad przygotowaniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wcześniej wykonane zostaną analizy: techniczna, transportowa oraz kosztów i korzyści. Pierwsza dostarczy konkretnych informacji o zakresie koniecznych inwestycji, druga na temat prognozy wielkości i struktury ładunków, trzecia pozwoli przedstawić dane ekonomiczne niezbędne przy takich projektach.

Jeśli z kolei chodzi o program rozwoju drogi wodnej rzeki Wisły, resort gospodarki morskiej zlecił wykonanie Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś w Brześciu oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg). Zadanie to zostanie zakończone w I kwartale 2020 roku.

Powyższe programy stały się oficjalnymi programami rządu RP, o czym poinformował na Forum Fracht 2019, które miało miejsce w Gdańsku 2 i 3 kwietnia br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Port Gdańsk rozpoczyna sezon wycieczkowców Port Gdańsk rozpoczyna sezon wycieczkowców
Następny artykuł Nowa stacja Czechowice-Dziedzice Nowa stacja Czechowice-Dziedzice