Kurier apeluje: 1 % podatku na rzecz Fundacji Pomocy Transportowcom

Kurier apeluje: 1 % podatku na rzecz Fundacji Pomocy Transportowcom

11 kwietnia 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Fundacja „Pomoc Transportowcom” została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń 22 lipca 2000 roku. Realizując swoją działalność statutową opieką i pomocą objęła rodziny i osoby będące w trudnej sytuacji życiowej wywodzące się z grup transportowców, drogowców i kolejarzy.

Fot. Pixabay

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • porady prawne
  • porady medyczne
  • pomoc socjalną – wydawanie darów żywnościowych i rzeczowych
  • prowadzenie i utrzymanie klubu seniora
  • pomoc socjalną wielodzietnym rodzinom

Blisko dwudziestoletnia działalność Fundacji opiera się przede wszystkim na pracy woluntariuszy.

Fundacja Pomocy Transportowcom jest organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że przekazując 1% swojego podatku można wspomóc zmniejszanie biedy kolejarzy i drogowców. Składając deklarację podatkową wystarczy wpisać KRS 0000022612 i nazwę organizacji. Jednocześnie można wpłacić symboliczną złotówkę na konto Fundacji w Banku Pekao S.A. IV Oddział w Warszawie na rachunek: 77 1240 1053 1111 0000 0463 7718.