Poznańska Kolej Metropolitalna pojedzie do Kostrzyna

Poznańska Kolej Metropolitalna pojedzie do Kostrzyna

15 kwietnia 2019 | Autor: PiK | Źródło: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
PODZIEL SIĘ

Jutro w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  podpisane zostaną porozumienia z samorządami gmin i powiatów leżących na trasie linii kolejowej z Poznania do Gniezna. Ponadto tego dnia podpisanie zostanie porozumienie z Kostrzynem, ponieważ do tej miejscowości zostanie wydłużona relacja, funkcjonująca od września ubiegłego roku pomiędzy Poznaniem i Swarzędzem.

Fot. Miasto Poznań

Porozumienia m.in. zawierają deklarację udziału samorządów we współfinansowaniu PKM. Podpisane porozumienia mają charakter deklaratywny i nie rodzą żadnych konsekwencji finansowych.

W czerwcu ubiegłego roku rozpoczęła funkcjonowanie Poznańska Kolej Metropolitalna. Pociągi z logo PKM wyruszyły na cztery linie. Z Poznania w kierunku Grodziska Wielkopolskiego Jarocina Nowego Tomyśla i Wągrowca. We wrześniu w system włączono połączenia do Swarzędza. Podstawą funkcjonowania połączeń są umowy podpisane pomiędzy Województwem Wielkopolskim a samorządami (gminy i powiaty) położonymi na trasach przebiegu PKM. Przed umowami podpisane zostały porozumienia „o podjęciu wspólnych działań zmierzających do uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Porozumienia zaakceptowały wszystkie rady samorządów. Po tym podpisane zostały umowy. 

Poznańska Kolej Metropolitalna to wspólne przedsięwzięcie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz 39 gmin i 10 powiatów położonych wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, oparte na zasadzie solidaryzmu. Funkcjonowanie PKM obejmie obszar w promieniu około 50 km od Poznania, wyznaczany przez stacje końcowe PKM na poszczególnych liniach: Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Grodzisk Wlkp., Jarocin, Wronki, Rogoźno, Kościan, Gniezno i Września.

Cele PKM to m.in. zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Poznania, podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców metropolii Poznań w jej obrębie, zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego w obrębie Poznania, zachęcenie mieszkańców metropolii do korzystania ze zbiorowego transportu publicznego, preferowanie ekologicznego transportu kolejowego.

PODZIEL SIĘ