Wnioski i postulaty uczestników VII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2019

Wnioski i postulaty uczestników VII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2019

07 maja 2019 | Autor: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Uczestniczący w VII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2019 eksperci i przedsiębiorcy - operatorzy logistyczni, spedytorzy, transportowcy, których łączy zainteresowanie wzrostem udziału przewozów intermodalnych w obrocie krajowym i tranzycie międzynarodowym, uznali za niezbędne zgłoszenie do Parlamentu, Rządu i Samorządów niżej wymienionych wniosków i postulatów, których realizacja ich zdaniem, w sposób znaczący wpłynie na rynek usług logistycznych w Polsce.

Fot.Pixabay
 • Przeprowadzenie w ramach oceny mid-term programów inwestycji infrastrukturalnych audytu efektywności i użyteczności (inwestycji liniowych obsługujących przewozy ładunków);
 • Intensyfikacja działań ukierunkowanych na zapewnienie sprawnego dostępu do polskich portów – terminali intermodalnych oraz przejść granicznych obsługujących tranzyt w kierunku wschodnim i południowym;
 • Pilne wdrożenie działań krótkoterminowych, których celem powinno być usuwanie „wąskich gardeł” na głównych ciągach towarowych, w odniesieniu do odcinków linii z ograniczeniem dopuszczalnych nacisków na osi, odcinków z ograniczeniem maksymalnej długości składów pociągów czy charakteryzujących się brakiem elektryfikacji;
 • Zwiększenie niezawodności i punktualności kolejowych przewozów towarowych;
 • Przygotowanie mechanizmu nakładającego obowiązek weryfikacji planowanych inwestycji przemysłowych i logistycznych pod kątem dostępności drogowej i kolejowej
 • Włączenie do przyszłych programów inwestycji infrastrukturalnych (mi.in. CPK) projektów ukierunkowanych na poprawę przewozów towarowych
 • Sukcesywne zmniejszenie stawek opłat za dostęp do infrastruktury, poprawiające konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych, w tym przewozów intermodalnych:
 • Uruchomienie programu wsparcia dla zarządców terminali intermodalnych i towarowych oraz bocznic i obiektów stanowiących elementy krajowego łańcucha logistycznego;
 • Włączenie do planów rozwoju kraju programu budowy regularnej, ogólnopolskiej sieci regionalnych centrów logistycznych z dostępem do linii kolejowych i dróg odpowiedniej nośności;
 • Zachowanie a w koniecznych przypadkach - odbudowa układów torowych i obiektów umożliwiających elastyczne prowadzenie ruchu na liniach obsługujących ruch mieszany (pasażerski, towarowy, intermodalny);
 • Zagwarantowanie mechanizmu wieloletniego finansowania ulgi intermodalnej i wprowadzenie obowiązku publikacji cennika dostępu do infrastruktury kolejowej i drogowej z co najmniej 3-letnim wyprzedzeniem.
PODZIEL SIĘ