Maszyny szykują dobre podróże na trasie Opole – Kędzierzyn Koźle

Maszyny szykują dobre podróże na trasie Opole – Kędzierzyn Koźle

10 maja 2019 | Autor: RD | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Realizacja największej inwestycji kolejowej Opolszczyzny – wartości przeszło 400 mln zł - nabiera tempa. Zmodernizowane tory i przebudowane perony zapewnią większą prędkość i komfort podróży na głównej trasie kolejowej z Opola do Kędzierzyna. Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest współfinansowany jest z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Fot. PKP PLK

Pierwsze efekty prac widać już na odcinku pomiędzy Raszową a Gogolinem. Przebudowany jest jeden z dwóch torów. Są nowe pokłady i szyny oraz wymieniane rozjazdy. Wykonano też odwodnienie i wzmocniono podtorze. Aby zamontować nową sieć trakcyjną posadowiono nowe konstrukcje wsporcze. Teraz wykonawca pracuje na równoległym torze na odcinku Raszowa - Gogolin oraz Górażdże - Przywory Opolskie. Dobre tempo prac zapewnia zastosowanie specjalistycznego sprzętu, m.in. pociągu do potokowej wymiany nawierzchni (PUN) oraz oczyszczarki tłucznia RM – 80.

Modernizacja zwiększy komfort obsługi podróżnych. Na 10 stacjach i przystankach korzystnie zmieni się 20 peronów. Z nowych, 200 metrowych platform mogą już korzystać podróżni na stacji w Zdzieszowicach i przystanku w Jasionie. Wszystkie perony będą dostosowana do potrzeb podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. W Gogolinie zostanie wybudowane przejście podziemne na perony. Na stacjach w Zdzieszowicach, Gogolinie i Opolu Groszowicach oraz na przystanku Opole Grotowice dostęp do peronów dla osób o ograniczonej mobilności i podróżnych z cięższym bagażem lub z wózkami dziecięcymi ułatwią zamontowane windy.

Roboty przy realizacji największej kolejowej inwestycji woj. opolskiego trwają od września ubiegłego roku. To modernizacja 44 kilometrowego odcinka magistrali kolejowej linii E 30, pomiędzy Opolem Groszowicami a Kędzierzynem Koźle. Roboty w terenie poprzedziła faza projektowa. Przebudowa 27 przejazdów kolejowo-drogowych podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Oprócz nowej nawierzchni, na niektórych przejazdach zostanie zamontowany monitoring. Zwiększą się możliwości transportu towarów. Odnowionych zostanie 66 obiektów inżynieryjnych, w tym 4 wiadukty i 8 mostów. Będą przystosowane do większej prędkości pociągów i przejazdu cięższych składów towarowych.

Modernizacja linii prowadzona jest przy utrzymaniu przejezdności trasy, co wymaga zachowania zwiększonego reżimu bezpieczeństwa wykonywanych robót. Dobre tempo prac zapewnia zastosowanie specjalistycznego sprzętu, m.in. pociągu do potokowej wymiany nawierzchni (PUN) oraz oczyszczarki tłucznia RM – 80.

PODZIEL SIĘ