Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie 13-19 maja wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy

Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie 13-19 maja wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy

13 maja 2019 | Źródło: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
PODZIEL SIĘ

Na kilkuset budowach w Polsce, prowadzonych przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,  od 13 do 19 maja odbędzie się VI Tydzień Bezpieczeństwa. To największa w Polsce inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach w naszym kraju. Akcję swoim patronatem objął Główny Inspektor Pracy. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, powołane przez największych generalnych wykonawców budowlanych działających w Polsce, już szósty rok z rzędu organizuje „Tydzień Bezpieczeństwa”. Co roku skala przedsięwzięcia jest olbrzymia - tylko w ubiegłym roku akcja objęła swoim zasięgiem niemal 40 000 pracowników w kilkuset różnych lokalizacjach.

Porozm.dla Bezp. w Bud.

Spada liczba wypadków w budownictwie

Budownictwo jest na 2. miejscu wśród branż, w których najczęściej dochodzi do wypadków w miejscu pracy. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 roku 540 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 70 straciło życie. A to oznacza, że co tydzień na budowie ginie co najmniej jedna osoba. W wypadkach zbadanych przez inspektorów pracy 171 osób doznało ciężkich obrażeń ciała (w 2017 r. było ich 215).

Od kilku lat liczba wypadków w budownictwie regularnie spada. Według najnowszych danych GUS w porównaniu do ubiegłego roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła o 3 proc. Celem nadrzędnym i niezmiennym Porozumienia jest osiągnięcie zerowej liczby wypadków śmiertelnych wśród członków Porozumienia w najbliższych latach.

Nigdy nie idź na skróty

– Tydzień Bezpieczeństwa to ważny projekt dla branży budowlanej. Hasło tegorocznej edycji to „Nigdy nie idź na skróty”. Pomimo naszych usilnych działań i ciężkiej pracy nas wszystkich niestety w 2018 roku zginęło 11 pracowników z naszych firm – sygnatariuszy Porozumienia. Odwołujemy się do każdego z pracowników. Razem tworzymy zespół, pracujemy na wspólny sukces. Każdy ma wpływ na swoje i innych bezpieczeństwo. Warunki naszej pracy są dynamiczne, często nieprzewidywalne i zmienne.  Ktoś może czegoś nie dopilnować, ale ktoś inny może zauważyć niebezpieczeństwo. Najważniejsze jest to, by nie chodzić na skróty i nie uławiać sobie pracy kosztem bezpieczeństwa własnego i innych – mówi Leszek Gołąbiecki, Prezydent Porozumienia na Rzecz Bezpieczeństwa.

Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa będzie obejmował m.in.: szkolenia z pierwszej pomocy na budowach, warsztaty i prezentacje praktyk BHP na budowach, pokazy zabezpieczeń, prelekcje inspektorów PIP. - Przygotowaliśmy także nowe poradniki dla kierowników budów podnoszące poziom bezpieczeństwa na budowie. Książka Pomysłów BHP 2019 podpowiada ponad 30 działań z pracownikami budów – dodaje Gołąbiecki.

Współpraca i wsparcie

Od lat w czasie Tygodnia Bezpieczeństwa organizatorzy akcji współpracują z wieloma instytucjami i firmami, które działają na rzecz podniesienia standardów BHP na polskich budowach. Patronat nad o gólnopolską akcją objął Główny Inspektor Pracy. – Każde działanie, które pokazuje, jak ważne jest bezpieczeństwo na budowach, jest bliskie memu sercu. Tym bardziej takie, które jest profesjonalnie przygotowane i w którym uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy pracowników branży budowlanej – mówi Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. – Musimy jednocześnie pamiętać, że Tydzień Bezpieczeństwa na budowach powinien trwać… cały rok. Bo każdego dnia powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy i współpracy w tym obszarze na każdym etapie procesu budowlanego.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie istnieje od dziewięciu lat. Powstało w 2010 r. z inicjatywy Głównego Inspektora Pracy. Początkowo sygnatariuszami Porozumienia było siedmiu generalnych wykonawców. Ze względu na charakter otwarty organizacji, wkrótce do Porozumienia dołączyli nowi członkowie.

Obecnie Porozumienie tworzy 15 największych generalnych wykonawców budowlanych w kraju, sygnatariusze Porozumienia: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar,  Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud oraz trzech członków zrzeszonych MCKB, REMBOR General i NDI.

Sojusz został zawiązany z myślą o wyeliminowaniu wypadków na budowach poprzez promocję bezpiecznych zachowań, poprawę standardów bezpieczeństwa i warunków pracy oraz rozwijanie kultury BHP.

Siłą Porozumienia jest wiedza i doświadczenie zdobyte przy realizacjach zarówno wielkich, jak i małych projektów budowlanych, w tym również wspólna analiza zdarzeń wypadkowych. W ramach współpracy firmy członkowskie utworzyły platformę wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. Temu służą np. wysyłane alerty o zaistniałych wypadkach śmiertelnych oraz cykliczne spotkania kierowników BHP, w trakcie których omawiane są m.in. przyczyny i okoliczności zdarzeń śmiertelnych. Takie działania umożliwiają wyciągać wnioski na przyszłość, unikać błędów popełnionych wcześniej, a także zapobiegać występowaniu podobnych wypadków.

Porozumienie jest otwarte na innych – zaprasza do współpracy odpowiedzialnych wykonawców, firmy podwykonawcze, organizacje otoczenia branży budowlanej.

PODZIEL SIĘ