Most w Nowym Sączu na Dunajcu otwarty!

Most w Nowym Sączu na Dunajcu otwarty!

14 maja 2019 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

11 maja 2019 r. w Nowym Sączu odbyła się uroczystość z udziałem przedstawicieli CUPT otwierająca nowo wybudowany most na rzece Dunajec.

Fot. CUPT

Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Realizacja projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28”  umożliwiła rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego na rzece Dunajec wraz z budową nowego mostu w śladzie istniejącego. Wykonana została także rozbudowa drogi krajowej nr 28 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, jak również rozbudowa istniejących skrzyżowań w rejonie ulic Bulwar Narwiku-Legionów-Tarnowska (DK nr 75) oraz ulic Krakowska-Dunajcowa-Starowiejska.

Główne cele projektu:

• zwiększenie dostępności transportowej Nowego Sącza do sieci TEN-T poprzez poprawę stanu technicznego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych 28 i 75 na terenie Nowego Sącza,
• poprawa stanu miejsc szczególnie niebezpiecznych w Nowym Sączu,
• wzrost płynności ruchu i usprawnienie powiązań komunikacyjnych na DK 28 oraz w obrębie DK 75 w Nowym Sączu,
• podniesienie dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru,
• poprawa jakości techniczno-użytkowej drogi,
• poprawa jakości środowiska w wyniku spadku emisji spalin,
• zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę drogi rowerowej,
• podwyższenie standardu technicznego ciągów dróg krajowych w województwie małopolskim w odpowiedzi na wzrastający ruch drogowy.

Całkowita wartość projektu: 88 780 849,29 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania UE: 75 463 721,89 PLN
Okres rzeczowej realizacji projektu: 18.10.2017 r. – 30.06.2019 r.
PODZIEL SIĘ