Ogólnopolskie spotkanie spawalników rozpoczęte.

Ogólnopolskie spotkanie spawalników rozpoczęte.

15 maja 2019 | Autor: DK | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W Warszawie rozpoczynają się VII Ogólnopolskie Warsztaty Techniczne pt. „SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH - nowoczesne technologie” organizowane przez Klub Międzyzakładowy SITK przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i  Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Fot. Paweł Zbierzchowski

Organizatorzy podtrzymują cykl i sprawdzoną już formułę spotkania merytorycznego, planując pewne modyfikacje programu i charakteru wydarzenia w kierunku poszerzenia spektrum wiedzy z zakresu technologii spawalniczych stalowych elementów nawierzchni szynowych oraz dziedzin pokrewnych.

Głównym celem warsztatów jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami w stosowanych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, występujących trudnościach i sposobach ich rozwiązywania przy prowadzeniu robót spawalniczych wykonywanymi w torach i rozjazdach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Program pierwszego dnia „spotkania spawalników” przewiduje wystąpienia gości, sesje merytoryczne i możliwość ukierunkowanej dyskusji podczas panelu zamykającego dzień. Dzień drugi poświęcony będzie praktycznym pokazom nowości w sprzęcie, technologii, urządzeniach związanych ze spawalnictwem dróg szynowych oraz prezentowaniu potencjałów współorganizatorów.

W trzecim dniu, planowane jest dokończenie części merytorycznej z możliwością publicznej dyskusji i zainteresowania uczestników prezentacjami m.in. inspektorów nadzoru ds. spawalnictwa

Podobnie, jak w poprzednich konferencjach, Warsztaty Techniczne adresowane są do szerokiego grona osób związanych z technologiami spawalniczymi nawierzchni szynowych czy konstrukcji bezstykowych.

Projekt realizowany jest przy współpracy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie, Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury, Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A., Ireneusz MERCHEL – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i równocześnie Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP , Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes Zarządu Krajowego SITK RP.
PODZIEL SIĘ