Konferencja Spawalników. List Intencyjny – Deklaracja Współpracy TDT i Centrum Diagnostyki.

Konferencja Spawalników. List Intencyjny – Deklaracja Współpracy TDT i Centrum Diagnostyki.

15 maja 2019 | Autor: DK | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W  Warszawie podczas pierwszego dnia „spotkania spawalników” - VII Ogólnopolskich Warsztatów Technicznych pt. „SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH - nowoczesne technologie” nastąpiła wzajemna wymiana uprzednio podpisanego Listu Intencyjnego – Deklaracji Współpracy przez Transportowy Dozór Techniczny i  Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Fot. Paweł Zbierzchowski

W dokumencie Partnerzy deklarują wspólne działania ukierunkowane na rozwój i wymianę wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu transportu kolejowego, w szczególności w dziedzinie diagnostyki jako elementu utrzymania drogi kolejowej oraz badań jej elementów, w tym technik i technologii spajania elementów nawierzchni kolejowej.

Szczególnymi obszarami współpracy będzie szeroko pojęte spawalnictwo (spawanie, zgrzewanie, napawanie, itp.) oraz badania nieniszczące stalowych elementów nawierzchni kolejowej, w tym między innymi wspólne przedsięwzięcia w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji i przeprowadzania szkoleń, egzaminów i certyfikacji.