Ogólnopolskie spotkanie spawalników - pokazy praktyczne.

Ogólnopolskie spotkanie spawalników - pokazy praktyczne.

16 maja 2019 | Źródło: KK
PODZIEL SIĘ

W Warszawie trwają VII Ogólnopolskie Warsztaty Techniczne pt. „SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH - nowoczesne technologie” organizowane przez Klub Międzyzakładowy SITK przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i  Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dzień  drugi  konferencji poświęcony był praktycznym pokazom nowości w sprzęcie, technologii, urządzeniach związanych ze spawalnictwem dróg szynowych oraz prezentowaniu potencjałów współorganizatorów.
Fot. Centrum Diagnostyki PKP PLK

Głównym celem warsztatów jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami w stosowanych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, występujących trudnościach i sposobach ich rozwiązywania przy prowadzeniu robót spawalniczych wykonywanymi w torach i rozjazdach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Warsztaty Techniczne adresowane są do szerokiego grona osób związanych z technologiami spawalniczymi nawierzchni szynowych czy konstrukcji bezstykowych.

W trzecim dniu, planowane jest dokończenie części merytorycznej z możliwością publicznej dyskusji i zainteresowania uczestników prezentacjami m.in. inspektorów nadzoru ds. spawalnictwa

Projekt realizowany jest przy współpracy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie, Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie.