Umowa na opracowanie dokumentacji na przebudowę DK48 Dęblin - Moszczanka podpisana!

Umowa na opracowanie dokumentacji na przebudowę DK48 Dęblin - Moszczanka podpisana!

18 maja 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Firma Highway opracuje kompleksową dokumentację projektową na rozbudowę DK48 na odcinku Dęblin – Moszczanka. Dokładniej chodzi o dwa odcinki: od mostu na Wiśle do zjazdu z wiaduktu nad linią kolejową oraz od granic miasta do Moszczanki. W sumie to blisko 8 km, wartość podpisanej umowy ok. 1,8 mln zł, a czas na opracowanie to 17 miesięcy. Po odebraniu dokumentacji ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy.

Fot. GDDKiA

Zadaniem firmy wyłonionej w przetargu będzie opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: geologię, hydrogeologię i geotechnikę, analizy i prognozy ruchu, środowisko, opracowania ekonomiczno-finansowe oraz opracowania techniczne z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i towarzyszących. Efekt pracy projektantów zostanie zaprezentowany lokalnej społeczności w trakcie uzgodnień z samorządem. Wykonawca uzyska decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i będzie pełnił nadzór autorski w trakcie prowadzenia rozbudowy. W tej dokumentacji zawarty będzie szczegółowy opis prac przewidzianych do wykonania podczas rozbudowy.

Planujemy dostosowanie obecnej drogi do wymogów technicznych dla klasy dróg GP. Przewidujemy wzmocnienie konstrukcji nawierzchni tak by przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, przebudowę przejazdów kolejowych, a na odcinku pomiędzy Dęblinem a Moszczanką również poszerzenie jezdni z obecnych 7 do 9 metrów, przebudowę mostu i kładki w Żdżarach, budowę lewoskrętów, przebudowę zatok autobusowych, chodników i budowę nowych odcinków oraz ciągów pieszo-rowerowych. Szczegóły poznamy po opracowaniu przez projektantów dokumentacji.

Prace przy realizacji rozbudowy planowane są na lata 2021 - 2023.