Ogólnopolskie spotkanie spawalników – dzień 3.

Ogólnopolskie spotkanie spawalników – dzień 3.

18 maja 2019 | Źródło: KK
PODZIEL SIĘ

W Warszawie zakończyły się VII Ogólnopolskie Warsztaty Techniczne pt. „SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH - nowoczesne technologie” zorganizowane przez Klub Międzyzakładowy SITK przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i  Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Fot. Centrum Diagnostyki PKP PLK

Głównym celem warsztatów była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami w stosowanych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, występujących trudnościach i sposobach ich rozwiązywania przy prowadzeniu robót spawalniczych wykonywanymi w torach i rozjazdach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Oprócz wartości dodanych, wniosków i dyskusji w poprzednich dwóch dniach, tradycyjnie ostatni dzień pełni funkcję całkowicie szkoleniową dedykowaną zarówno do pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wykonawców robót, uczestników procesu utrzymania, naprawy czy modernizacji infrastruktury szynowej. Przypomnienie lub usystematyzowanie zjawisk pozytywnych jak i negatywnych mających wpływ na jakość połączeń spajanych lub metod naprawczych stalowych elementów nawierzchni było głównym motywem wystąpień przedstawicieli zespołu inspektorów nadzoru ds. spawalnictwa Centrum Diagnostyki oraz przedstawicieli Instytutu Kolejnictwa.

Na zakończenie warsztatów należy podkreślić liczny udział średniego i wyższego nadzoru związanego ze spawalnictwem z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wielu firm, przedsiębiorstw związanych z budownictwem liniowym oraz takich instytucji Instytut Spawalnictwa, Kolejnictwa i wielu innych spowodowało wysoki poziom merytoryczna czego dowodem była pełna sala uczestników do ostatnich minut trwania Warsztatów

Rangę i uświetnienie VII Ogólnopolskich Warsztatów Spawalniczych „Spawalnictwo Dróg Szynowych – nowoczesne technologie” podnosili obecni w trakcie wydarzenia Przedstawiciele wszystkich Patronów a praktycznie podsumowania w bardzo ciepłych słowach skierowanych do uczestników ale i z przesłaniem do całego środowiska dokonał Pan Andrzej Gniwek Stały Członek Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych.